Rikshem

Rikshem presenterar halvårsrapport för januari-juni 2017

Pressmeddelande   •   Aug 29, 2017 11:00 CEST

Idag publicerar Rikshem halvårsrapporten för perioden januari-juni 2017. Hyresintäkterna har ökat till 1 335 mkr (1 205), varav 4,1 procent för jämförbara fastigheter. Resultat efter skatt uppgick till 1 464 mkr (929) vilket är Rikshems starkaste halvårsresultat någonsin.

– Tack vare vår långsiktiga strategi fortsätter vi att leverera utmärkta resultat och har ett mycket stabilt kassaflöde. Vi arbetar kontinuerligt för att verksamheten ska vara hållbar och effektiv. En del i detta är att knyta samman utvecklingen av affären med hållbarhetsarbetet för att skapa nya affärsmöjligheter, säger Sophia Mattsson-Linnala, vd Rikshem.

  • Hyresintäkterna ökade till 1 335 mkr (1 205)
  • För jämförbara fastigheter ökade hyresintäkterna med 4,1 procent (4,4)
  • Driftsöverskottet ökade till 758 mkr (687)
  • För jämförbara fastigheter ökade driftsöverskottet med 5,1 procent (5,5)
  • Förvaltningsresultat om 646 mkr (587)
  • Periodens resultat var 1 464 mkr (929)
  • Värdeförändring fastigheter om 977 mkr (866)
  • Fastighetsbeståndets värde 39 556 mkr (37 878)

Läs hela rapporten i bifogad pdf eller på rikshem.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Hans Ragnarsson, CFO, 010-70 99 246, hans.ragnarsson@rikshem.se

Informationen är sådan som Rikshem AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 augusti 2017 klockan 11:00.

Rikshem är ett av Sveriges största privata fastighetsbolag. Vi äger, förvaltar och utvecklar bostäder och samhällsfastigheter i utvalda kommuner och erbjuder ett tryggt, trivsamt och flexibelt boende i attraktiva lägen. Rikshem ska vara en långsiktig samarbetspartner till kommuner och ägs av Fjärde AP-fonden och AMF. Läs mer på rikshem.se

www.rikshem.se