Rikshem

​Rikshems kreditbetyg förbättras till A- med stabil utsikt

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2017 07:15 CET

Kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor's har publicerat sin årliga kreditrating av Rikshem. Bolaget får fortsatt det starka kreditbetyget A- men utsikten revideras från negativ till stabil. Dessutom behåller Rikshem högsta möjliga betyg på den nordiska ratingskalan, K-1.

– Det här är ett styrkebesked för Rikshem och ett bevis på att vårt interna förbättringsarbete har varit framgångsrikt. Det glädjer oss att den verklighet vi själva ser i vår verksamhet nu också visar sig i kreditbedömningen. Kreditbetyget bekräftar Rikshems starka finansiella situation och goda framtidsutsikter, säger Sophia Mattsson-Linnala, vd på Rikshem.

I analysen av Rikshem nämner Standard & Poor's bland annat att kreditbetyget återspeglar deras bedömning av Rikshem som mycket starkt, med en avvägd finansiell risk, god ekonomi, stark strategi och ledning, mycket god kvalitet på tillgångarna, samt den operativa prestandan.

I Rikshems fortsatta expansion är kreditbetyget A- ett viktigt verktyg för bolagets goda upplåningsmöjligheter på kapitalmarknaden.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Hans Ragnarsson, CFO, 010- 70 99 246, hans.ragnarsson@rikshem.se

Jacob Bruzelius, finanschef, 010-70 99 386,jacob.bruzelius@rikshem.se

Denna information är sådan information som Rikshem AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 februari 2017 kl. 07:15 CET. 

 

Rikshem är ett av Sveriges största privata fastighetsbolag. Vi äger, förvaltar och utvecklar bostäder och samhällsfastigheter i landets snabbast växande kommuner och erbjuder ett tryggt, trivsamt och flexibelt boende i attraktiva lägen. Rikshem ägs av Fjärde AP-fonden och AMF. Läs mer på rikshem.se

www.rikshem.se