Sectra AB

Rikshospitalet i Norge köper radiologiskt informationssystem från Sectra

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2004 09:25 CEST

IT- och medicinteknikföretaget Sectra har fått en beställning på leverans av företagets radiologiska informationssystem (RIS) till Rikshospitalet i Oslo. Ordervärdet uppgår till cirka 5 Mkr.

Rikshospitalet använder sedan tidigare Sectras system för digital hantering av röntgenbilder, PACS, och installationen av det nya radiologiska informationssystemet inleds i början av 2005.

– Vi har ett stort antal kliniska specialiteter och valet av Sectras informationssystem är en del i vår strategi att effektivisera flödet av klinisk information. Genom en tätare integration mellan RIS och PACS kommer arbetsflödet såväl inom, som till och från, röntgenavdelningen att rationaliseras. Det innebär bland annat att vi kommer att få ut viktig medicinsk information snabbare till våra kliniker, säger Dr. Andreas Abildgaard vid Rikshospitalet.

Rikshospitalet är ett universitetssjukhus med mycket hög specialiseringsgrad som ofta konsulteras av andra sjukhus för specialistutlåtanden. Sjukhusets radiologiska avdelning utför cirka 80.000 röntgenundersökningar per år och varje undersökning innehåller mellan 10 och 1.000 röntgenbilder. Genom att integrera remisser, patientdata och röntgenbilder skapas ett mer effektivt arbetsflöde. Den remitterande läkaren får snabbare del av remissvar och bilder vilket bidrar till en effektivare och bättre vård.

– Genom att tillhandahålla en komplett lösning för RIS och PACS som integreras med sjukhusets övriga IT-system kan vi bidra att ytterligare rationalisera arbetsflödet och korta väntetiderna på Rikshospitalet, säger Åge Sjåfjell, VD för Sectra Norge AS.

För ytterligare information kontakta:

Torbjörn Kronander, VD Sectra Imtec AB, +46 705 23 52 27 eller
Jan-Olof Brüer, koncernchef och VD Sectra AB, +46 705 23 52 09, janolof.bruer@sectra.se

Om Sectra Imtec
Sectra, utsett till ”Medical Imaging Company of the Year 2004” av Frost & Sullivan, är ett av världens ledande företag inom system för hantering av digitala röntgenbilder, PACS. Över 500 svenska och utländska sjukhus använder systemen i daglig drift och mer än 25 miljoner röntgenundersökningar diagnostiseras i Sectras system varje år. I Skandinavien har Sectra en marknadsandel på mer än 50 procent av alla filmfria installationer. Förutom i Skandinavien finns Sectras system installerade hos kunder i Nordamerika och de flesta större länder i Europa och Fjärran Östern.

Sectras verksamhet inom medicinska system i Norge bedrivs i det helägda dotterbolaget Sectra Norge AS.

Om Sectra
Sectra har sedan mitten av 80-talet framgångsrikt bedrivit utveckling och försäljning av högteknologiska produkter inom expansiva nischer. Idag omfattar verksamheten produkter inom medicinska system och avlyssningssäkra kommunikationssystem.

Sectras huvudkontor ligger i Linköping och företaget har vuxit fram ur forskningen vid Linköpings universitet. Verksamhet bedrivs i åtta länder och antalet medarbetare är cirka 350. Omsättningen uppgick räkenskapsåret 2003/04 till 495 Mkr. Sedan mars 1999 är Sectra noterat på Stockholmsbörsens O-lista.

Besök www.sectra.se för mer information.