Vallastaden 2017

Stor nationell arkitekttävling för stadsplanering

Pressmeddelande   •   Mar 19, 2012 13:01 CET

I samarbete med Sveriges Arkitekter tar Linköpings kommun ett nytt grepp för att utveckla framtidens stadsdelar. De kommande fyra åren ska medborgare, näringsliv och kommunala aktörer bjudas in till samverkan och dialog. Nu bjuds även landets arkitekter in till en tävling om en stadsplan för en helt ny stadsdel, som också blir platsen för ett bo- och samhällsbyggnadsexpo - LinköpingsBo2016.

I den öppna tävlingen bjuder man in såväl unga som erfarna arkitekter och samhällsplanerare att med kreativitet och nytänkande ge förutsättningar till en ny och hållbar stad.

– Vi har beslutat att ha en allmän tävling till skillnad från en tävling där bara särskilt inbjudna arkitekter får delta och lämna förslag, säger Muharrem Demirok (C), samhällsbyggnadsnämndens ordförande. På det här sättet hoppas vi fånga upp udda idéer och nytt tänk från arkitekter som kanske inte är etablerade än.

Arkitekttävlingar är en form av upphandling och processen övervakas noggrant av Sveriges Arkitekter som är garant för att all formalia följs.

I samband med arkitekttävlingen anordnar LinköpingsBo2016 tre medborgardialogmöten i april, med tre olika teman. Dokumentationen från gruppdiskussionerna kommer sedan att finnas tillgänglig för arkitekter som deltar i tävlingen, som ytterligare inspiration. 

Tävlingsprogrammet finns tillgängligt på Sveriges Arkitekters webbsida www.arkitekt.se.  Tävlingen pågår 19 mars – 11 juni. De linköpingsbor som vill delta i medborgardialogmötena kommer att få kunna anmäla sig via webbsidan inom kort.

– Det är väldigt spännande att Linköpings kommun gör denna satsning inför planeringen av den nya Vallastaden. Det vore roligt att se fler som följer i Linköpings kommuns fotspår, säger Claes Larsson, tävlingssekreterare på Sveriges Arkitekter.

I den första etappen till 2016 ska 400 lägenheter byggas i stadsdelen, som ligger mellan Linköpings universitet och teknikbyn Mjärdevi Science Park

LinköpingsBo2016 är ett samhällsbyggnadsprojekt som ska resultera i ett helt nytt bostadsområde, Vallastaden, i Linköping, vars första etapp ska stå klar sommaren 2016. Det är också namnet på det bo- och samhällsexpo som går av stapeln när första etappen är klar. Under resans gång kommer LinköpingsBo2016 att vara en plattform för en mängd viktiga, inspirerande och framåtblickande möten, seminarier, workshops och utställningar.

http://www.linkopingsbo2016.se/

För mer information, kontakta Muharrem Demirok, ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, 013-20 62 94, 0736-75 76 79, Jonas Sjölin, projektledare LinköpingsBo2016, telefon 013-20 62 39, Claes Larsson, tävlingssekreterare Sveriges Arkitekter, 08- 505 577 40, 0706- 990 740 679.