Riksrevisionen

Riksrevisionen granskar rättsväsendets effektivitet

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2011 10:27 CET

Rättsväsendet ska ge den enskilde rättssäkerhet och rättstrygghet. Målet för rättsväsendet är också att minska brottsligheten och öka människors trygghet. Det pågår ett arbete med att effektivisera rättsväsendet och förbättra resultaten.

- Vi ska granska om regeringen och rättsväsendet har en helhetssyn och arbetar långsiktigt, om styrningen är tydlig och om det finns en förmåga till förändring, säger riksrevisor Jan Landahl.

Läs mer om den inledda granskningen