Vänsterpartiet

Riksrevisionen ifrågasätter regeringens köp av utsläppskrediter

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2011 14:50 CET

Riksrevisionen ifrågasätter regeringens köp av utsläppskrediter

Idag riktar Riksrevisionen allvarlig kritik mot regeringen i granskningen ”Klimatinsatser utomlands – statens köp av utsläppskrediter” (RiR 2011:8). Regeringen vill göra en stor del av Sveriges utsläppsminskningar utomlands genom köp av utsläppskrediter. För de medel som satsas i klimatprojekt utomlands vill regeringen tillgodoräkna sig utsläppsminskningar i Sverige.

– Köp av utsläppskrediter är en mycket tveksam metod. Många rapporter från forskare och organisationer världen över har pekat på att köp av utsläppskrediter inte leder till utlovade utsläppsminskningar. Men hittills har miljöminister Andreas Carlgren slagit ifrån sig all kritik, säger Jens Holm, klimatpolitisk talesperson (V).

– Riksrevisionens granskning visar att regeringen har pytsat ut svenska skattebetalarnas pengar till klimatprojekt utomlands utan riskanalyser och uppföljningar av klimatprojekten. Riksrevisionen menar att rapporteringen är bristfällig och att det är oklart hur köp av utsläppskrediter bidrar till att nå riksdagens klimatmål. Frågan är om de svenska klimatprojekten lett till några utsläppsminskningar över huvud taget, säger Jens Holm.

– Det är bra att miljöminister Andreas Carlgren, efter Vänsterpartiets påtryckningar, har gett Energimyndigheten ett uppdrag att utreda klimatnyttan med köp av utsläppskrediter. Jag förväntar mig nu att Carlgren ska stoppa alla nya köp av utsläppskrediter tills klimatnyttan har utretts. Det är bråttom att minska utsläppen av växthusgaser och världen har inte råd med den här typen av trixande som riskerar att leda till att klimatmål inte nås, säger Jens Holm.

– Istället för att köpa utsläppskrediter med tveksam miljöeffekt vill Vänsterpartiet driva en politik för kraftfulla klimatinvesteringar i utvecklingsländerna. Det ska vara investeringar som bidrar till nya minskningar av utsläppen och som inte ska användas för att nå vårt nationella klimatmål, avslutar Jens Holm.

 

Riksrevisionens rapport:

http://www.riksrevisionen.se/templib/pages/NewsPage____2262.aspx

Vänsterpartiets riksdagsmotion om köp av utsläppskrediter:

http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=410&typ=mot&rm=2010/11&bet=MJ237

Mer information: Jens Holm, 076-847 03 28

Anna Havula, politisk sekreterare, 076-832 50 43