Riksrevisionen

Riksrevisionen kommenterar nyhetsinslag i SVT:s Rapport 31 oktober

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2010 12:49 CET

Rapport sände igår ett inslag om att Riksrevisionen lagt ned en förstudie om Utrikesdepartementets biståndshantering. Förstudien visade på flera problemindikationer i UD:s hantering av bistånd. Riksrevisor Gudrun Antemars beslut var att för tillfället inte gå vidare. Innan beslut fattas om en granskning behövs ytterligare analys. Det innebär att en granskning kan vara aktuell först 2011.

 

Riksrevisionens har sedan myndigheten bildades 2003 genomfört cirka 200 effektivitetsgranskningar. I merparten av dessa granskas regeringens styrning. Granskningarna visar hur regeringen, myndigheter och statliga bolag har omsatt och genomfört riksdagens beslut. Vidare uttalar sig Riksrevisionen varje år om Regeringskansliets årsredovisning inom ramen för den finansiella revisionen. Den finansiella revisionen får dock enligt lagstiftningen för Riksrevisionen inte omfatta statsrådens förvaltning.

 

För att säkra en oberoende granskning väljer riksdagen tre riksrevisorer som leder granskningsverksamheten. Riksrevisorerna beslutar gemensamt om fördelningen av granskningsområden mellan sig. De ansvarar inte för områden som de tidigare haft en nära anknytning till. Inom sina respektive granskningsområden beslutar riksrevisorerna självständig vad de ska granska, hur granskning ska ske och vilka slutsatser som ska dras av varje enskild granskning.