Sveriges Riksbank

Riksrevisionens granskning av Riksbankens årsredovisning 2005

Pressmeddelande   •   Mar 08, 2006 16:33 CET

Riksrevisionen gör varje år en granskning av Riksbankens årsbokslut och årsredovisning. Riksbanken har mottagit Riksrevisionens granskningsrapport av bankens årsredovisning 2005. Revisionsberättelsen var enligt standardutformning vilket innebär att Riksrevisionen funnit årsredovisningen i allt väsentligt ge en rättvisande bild av verksamheten. Riksrevisionen har även tillstyrkt ansvarsfrihet för Riksbankens ledning.

Rapporten går att ladda ned i sin helhet från Riksrevisionens webbplats, www.riksrevisionen.se.

Riksbankens årsredovisning kan beställas eller laddas ned från Riksbankens webbplats, www.riksbank.se


Christina Nordh-Berntsson, Riksbanken. Tel. 08-787 01 56.
PO Hedman, Riksrevisionen. Tel. 08-5171 4117