Riksrevisionen

Riksrevisionens styrelse: Revisionskritik om insatserna för att få personer med sjukersättning att återgå till arbete

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2005 12:44 CEST

Riksrevisionens styrelse har beslutat att överlämna en framställning till riksdagen om styrningen inom området sjuk- och aktivitetsersättning (tidigare förtidspension). Riksrevisionens rapport ”Förtidspension utan återvändo” visar att mindre än 1 % av dem som tar emot sjuk- och aktivitetsersättning återgår till arbete. Granskningen visar också att alltför lite har gjorts av regering och ansvariga myndigheter för att underlätta och stimulera återgång till arbete.

Mot denna bakgrund föreslår Riksrevisionens styrelse enigt att:
- riksdagen begär att regeringen tar initiativ till en strategi för omprövning av sjukersättning baserade på beslut före 2005 särskilt med inriktning på yngre personer
- riksdagen begär att regeringen redovisar vad Försäkringskassan har gjort för att stimulera återgång till arbete för personer som får sjuk- och aktivitetsersättning
- regeringen till riksdagen regelbundet redovisar hur många personer som upphör att ta emot sjuk- och aktivitetsersättning därför att de återgått till arbete.

Styrelsen har även beslutat att överlämna en redogörelse till riksdagen med anledning av Riksrevisionens granskning av Boverkets och länsstyrelsernas roll i den fysiska planeringen.