Skatteverket

Riksskatteverket vill hjälpa barnen

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2003 12:14 CEST

Riksskatteverket (RSV) föreslår i en skrivelse till regeringen ett antal åtgärder för att minska antalet barn i kronofogdemyndighetens register. Med barn avses de som är under 18 år.

Under de två senaste åren har barns registrerade skuldbelopp hos kronofogdemyndigheten ökat. RSV har fått regeringens uppdrag att kartlägga den verksamhet hos kronofogdemyndigheten som rör barn och föreslå förbättringsområden.

RSV föreslår bland annat att:

· Användaren av ett fordon ansvarar själv för bilskulderna (s.k.
brukarregistrering). Syftet är att förhindra att barn får bilskulder.

· Kronofogdemyndigheten ska underrätta över-förmyndaren varje gång ett barn registreras för en skuld i kronofogdemyndighetens register.

· Samverkan mellan myndigheter och organisationer inleds för att motverka att barn blir skuldsatta.

- Om de här förslagen genomförs kan vi minska antalet barn och deras växande skuldbelopp i kronofogde-myndighetens register, säger Åke Lundholm, informatör på RSV.

- Det är viktigt för att vi ska kunna upprätthålla allmänhetens förtroende, säger Åke Lundholm. Förslagen ligger helt i linje med det förebyggande arbete som bedrivs inom RSV och kronofogdemyndigheterna.

Riksskatteverket (RSV) är chefsmyndighet för skattemyndigheterna och kronofogdemyndigheterna. Webbplats: www.rsv.se

Informatör Åke Lundholm
Direkttel: 08-764 82 93

Informatör Åsa Mattsson
Direkttel: 08-764 82 22

Pressekreterare Björn Tennholt
Direkttel: 08-764 87 69