Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU

Riksstämman 2006

Pressmeddelande   •   Nov 21, 2006 10:43 CET

Riksstämman 2006
Göteborg 29 november - 1 december, monter nr B02:42


Onsdagen den 29 november startar Riksstämman i Göteborg. Riksstämman 2006 fortsätter med uppdelningen på specialistområden som tilldelats varsin avdelning på mässan. Specialistområden 2006 är: Hjärta & Kärl, Onkologi, Psykisk hälsa, Infektion, Reumatologi, Lungmedicin, Smärta, Dermatologi och Ortopedi.

I SBU:s monter B02:42 presenteras aktuella rapporter, däribland "Fysisk aktivitet", "Behandling av långvarig smärta", "Demenssjukdomar", "Implanterbar defibrillator", "Bilaterala cochleaimplantat (CI) hos barn" med flera.


SBU anordnar följande symposier:

Metoder för behandling av långvarig smärta - SBU rapport
Torsdag 30 november kl 13.00-18.00 Sal A5

Hur kan vi bäst hjälpa riskindivider att öka den fysiska aktiviteten?
Torsdag 30 november kl 14.30-16.00 Sal K2/3

Barn med recidiverande akut mediaotit och sekretorisk otit.
Hur handlägger du dem?
Torsdag 30 november kl 18.00-19.30 Sal G2

God klinisk forskning - en förutsättning för evidensbaserad medicin
Fredag 1 december kl 12.30-14.00 Sal H2