SOS Alarm Sverige AB

Rikstäckande jourteleavtal mellan Bravida och SOS Alarm

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2006 10:18 CET

Bravida och SOS Alarm har tecknat ett rikstäckande jourteleavtal avseende mottagning av felanmälan samt hiss- och driftlarm m m från Bravidas kundorganisationer och kundföretag runt om i landet, bl a ett flertal sjukhus, fastighetsbolag, bostadsföretag och köpcentra.

Avtalet, som gäller tills vidare med sex månaders ömsesidig uppsägningstid, innebär att SOS Alarm vid inkommen felanmälan kontaktar någon av Bravidas servicetekniker som därefter åtgärdar det aktuella felet. Avtalet är baserat på beräknat ca 23 000 ärenden om året, med utrymme för en förväntat ökande ärendevolym.

Avtalet med Bravida har strategisk betydelse för SOS Alarm eftersom båda företagen arbetar mot samma typer av kunder. SOS Alarm är beroende av ett nära samarbete med en kompetens åtgörarorganisation med servicetekniker över hela Sverige landet samtidigt som Bravida har nytta av SOS Alarms rikstäckande jourteleservice dygnet runt.

Information: Marknadschef Anders Myrbäck, SOS Alarm, 070-332 30 07, eller säljare Lars-Göran Karlsen, 070-586 13 14.