Riksteatern

Riksteatern får 2, 7 miljoner från Sida

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2010 12:01 CEST

Riksteatern har blivit beviljade 2 700 000 kr från Sida för projektet ”Voices of Iran”. Det är ett internationellt samarbetsprojekt mellan Riksteatern, Sveriges Radio och ett flertal samarbetspartners i Tyskland, Frankrike och Storbritannien. Dessutom medverkar radiostationer världen över. Syftet är att göra iranska röster - i och utanför Iran - hörda världen över i radioteaterns form. Under perioden 2010-2012 ska 9 kortpjäser på 5 olika språk dramatiseras, varav den svenska och persiska versionen i Sverige. Pjäserna är baserade på sanna berättelser.

Rani Kasapi ansvarar för det internationella området inom Riksteatern:

- Jag är jätteglad över samarbetet med SIDA, det möjliggör ett fortsatt strategiskt samarbete kring viktiga  frågor. Kulturen har en unik förmåga att påverka och kommunicera på ett lättillgängligt sätt och radion är såklart ett utmärkt medel. Med våra upparbetade internationella samarbeten och professionella iranska teaterarbetare i Sverige, har vi skapat helt nya möjligheter att nå ut globalt. Här är inte minst närradiostationerna är viktiga. Vi kommer att skapa nätverk som gör att flera människors verklighet speglas och att de leder vidare till diskussioner om hur vi kan fortsätta jobba med yttrandefrihet och demokrati både på lokal och global nivå.  Jag vill se att kulturen får en ännu mer framträdande roll i samhällsdebatten, säger Rani Kasapi.

Satsningen ”Voices of Iran” är en fortsättning på Riksteaterns arbete kring demokrati, delaktighet och inflytande. I februari i år arrangerades till exempel en iransk hiphop-gala på Södra Teatern som uppmärksammades stort, inte bara i Sverige utan även genom internationella media, bland annat BBC och Voice of America. I april och maj besökte Ghana National Theatre Sverige med föreställningen ”African Cinderella”, en samproduktion med Riksteatern. ”African Cinderella” turnerar i hela Ghana för att fler barn ska känna till sina rättigheter. Projektet sker i samarbete med PLAN, Action Aid och Svenska Institutet. Under hösten drar ett projekt kring barnteater i palestinska flyktingläger igång i samarbete med en teater i Libanon och en teater i Palestina. Under temasatsningen ”Voices of Change” lyfter Riksteatern fram scenkonstnärer som vill verka för en positiv förändring genom sitt konstnärskap. Just nu turnerar Belarus Free Theatre i Sverige med sin föreställning ”Europeica Challenge”. Gruppen är förbjuden i sitt hemland, arresteringar och trakasserier hör till deras vardag. De tvingas därför spela  i folks vardagsrum, var sprids genom sms och rykte.

Den interkulturella verksamheten inom Riksteatern tar främst avstamp i det lokala, i de stora invandrargrupperna i Sverige; de från Mellanöstern, Turkiet/Balkan, delar av Afrika, Latinamerika och Finland. På så sätt tillvaratas fler människors kunskaper, nätverk och språk så att förutsättningar för ett större engagemang kan skapas. Ett engagemang som i sin tur borgar för en kontinuitet.

Bidraget från Sida ryms inom regeringens satsning för demokratisering och yttrandefrihet 2009-2011. Satsningen är flerårig och syftar till att stärka förändringsaktörer, såväl individer som grupper och civilsamhällets organisationer, som verkar för demokratisering och yttrandefrihet.

Faktaruta

Riksteatern har beviljats en anslag på 2 700 000 kr av Sida för projektet Voices of Iran.

Under perioden 2010-2012 ska 9 kortpjäser på 5 olika språk dramatiseras
Samarbetsparter till Riksteatern är Sveriges Radio, Teatergruppen Mehr i Frankrike, Arcola Theatre i England och Teater Ballhaus i Tyskland.

Riksteatern vill genom projektet:
- att de dramatiserade radiopjäserna spelas i så många kanaler som möjligt i världen
- att pjäserna spelas på de inofficiella radiostationerna i Iran och länderna runtomkring
- visa på radioteaterns möjligheter att belysa samtiden och skapa diskussion
- att det som sker i Iran uppmärksammas och fortsätter debatteras världen över- att dessa röster blir hörda
- att medvetandegöra hur befolkningen i Sverige ser ut; idag lever ca 90 000 iranier här som berörs av och vill engagera sig i  händelser som sker i Iran
- att nya riksteatermedlemmar aktivt bidrar med sin kunskap om kommunikationskanaler och nätverk
-att samverka med olika länder och teatrar i Europa med en stor iranska diaspora, skapa nätverk och kunskap om hur vi med olika uttrycksätt kan arbeta med teater kring frågor som demokrati och yttrandefrihet
- att kulturen får en mer framträdande roll i samhällsdebatten och fungera som en förändringsagent

Riksteatern är en folkrörelse som äger en turnerande nationalscen. 230 riksteaterföreningar i Sverige är en del av Riksteatern som arrangerar, förmedlar, producerar och utvecklar scenkonst. Riksteatern når årligen en sammanlagd publik på drygt 1 200 000 personer. Riksteaterns vision är att skapa mentala krockar på många språk för att sätta tanken och känslan i rörelse samt bidra till att varje medborgare deltar, har inflytande och känner delaktighet i samhället. Riksteaterns vision är också att vara föregångare i att utöva och utveckla nya former för deltagande, delaktighet och inflytande, för att skapa morgondagens demokrati. I genomsnitt spelar Riksteatern cirka 10 föreställningar på olika scener i Sverige varje dag under säsong. 465 personer anställs av Riksteatern per månad under turnéperioderna i september-maj och varje natt bor 40 av Riksteaterns medarbetare på hotell. Sedan 2006 finns det fem turkiska riksteaterföreningar som arrangerar föreställningar för turkisktalande publik. Riksteatern har också en omfattande internationell verksamhet, bland annat ett flerårigt samarbete med sju teatrar i Finland och teatern gör regelbundet gästspel utomlands. Riksteaterns Tyst Teater som spelar teater för döva och hörande barn, unga och vuxna har funnits på Riksteatern sedan 1977. Södra Teatern och Cullbergbaletten är också delar av Riksteatern. 21 organisationer har valt att ansluta sig till Riksteatern. Riksteaterns statliga anslag uppgår 2009 till 263 MKR. Birgitta Englin är vd för Riksteatern.


Anneli Gunnar 
Presskontakt för Södra Teatern och Riksteaterns internationella repertoar

anneli.gunnar@sodrateatern.com

S Ö D R A   T E A T E R N - en del av Riksteatern
Sveriges Internationella Scen \ Musik \ Teater \ Debatt
Sweden's Foremost International Venue \ Music \ Theatre \ DebateMosebacke Torg 1-3, SE 116 46 STOCKHOLM
Phone: +46 8 531 99 272 \ + 46 8 531 99 400 \ Fax: +46 8 64118 65 Cellphone/SMS: +46 70 682 97 25 
View our entire program at http://www.sodrateatern.com