Riksteatern

Riksteaterns vd kommenterar regeringens budgetproposition

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2008 14:52 CEST

Regeringen föreslår i budgetpropositionen att Riksteatern tillförs 10 miljoner kronor för sin verksamhet fr.o.m 2009. Riksteatern föreslås också få cirka 5 miljoner kronor till följd av pris- och löneomräkningen.

- Beskedet som regeringen ger i budgetpropositionen är en viktig signal för Riksteaterns publik och för de tusentals människor som arbetar ideellt i våra teaterföreningar. Jag gläds åt att regeringen vill höja anslaget till Riksteatern med sammanlagt cirka 15 miljoner kronor, säger Birgitta Englin, vd, Riksteatern.

- Regeringen har lyssnat på Riksteatern, vi har haft en bra dialog under året. Regeringen har framför allt lyssnat på Riksteaterns medlemmar och Riksteaterns publik. Under året har Riksteaterns medlemmar och publik beskrivit för kulturdepartementet och regeringen hur mycket Riksteatern betyder - och det har givit resultat. För första gången ser jag hela Riksteaterns verksamhet beskriven i budgetpropositionen. Det är väldigt glädjande, säger Birgitta Englin.

Birgitta Englin tycker också att det är särskilt glädjande att regeringen avser att ge Statens kulturråd i uppdrag att, i samråd med Riksteatern, analysera behov och strategier för Cullbergbalettens framtida utveckling.

- Riksteaterns förhoppning är att finna former för att Cullbergbaletten kan utveckla sin samverkan i svenskt dansliv och samtidigt utveckla och stärka sin internationella roll, säger Birgitta Englin.

Birgitta Englin uppskattar också att regeringen beskriver en satsning på kultur i hela landet, till exempel satsningen på regionteatrar och fria grupper.

- Jag tolkar regeringens proposition som att regeringen har lyssnat på många som värdesätter kulturen. Det är viktigt att många arenor och mötesplatser i Sverige är öppna och att människor i hela landet kan vara delaktiga, säger Birgitta Englin.

Kontakt:

Matilda Asp
pressansvarig, opinionsbildning
matilda.asp@riksteatern.se

tel: 08-531 994 08, 070-637 59 40

Riksteatern är en folkrörelse som äger en turnerande nationalscen. 230 riksteaterföreningar i Sverige är en del av Riksteatern som arrangerar, förmedlar, producerar och utvecklar scenkonst. Riksteatern når årligen en sammanlagd publik på drygt 1 200 000 personer. Riksteaterns vision är att skapa mentala krockar på många språk för att sätta tanken och känslan i rörelse samt bidra till att varje medborgare deltar, har inflytande och känner delaktighet i samhället. Riksteaterns vision är också att vara föregångare i att utöva och utveckla nya former för deltagande, delaktighet och inflytande, för att skapa morgondagens demokrati. I genomsnitt spelar Riksteatern cirka 10 föreställningar på olika scener i Sverige varje dag under säsong. 465 personer anställs av Riksteatern per månad under turnéperioderna i september-maj och varje dygn bor 40 av Riksteaterns medarbetare på hotell. Sedan 2006 finns det fem turkiska riksteaterföreningar som arrangerar föreställningar för turkisktalande publik. Riksteatern har också en omfattande internationell verksamhet, bland annat ett flerårigt samarbete med sju teatrar i Finland och teatern gör regelbundet gästspel utomlands. Södra Teatern och Cullbergbaletten är också delar av Riksteatern. 21 organisationer har valt att ansluta sig till Riksteatern. Riksteaterns statliga anslag uppgår 2008 till 248 MKR. Birgitta Englin är vd för Riksteatern.

2007 anställde Riksteatern 805 personer, som sammanlagt motsvarar 309 heltidstjänster, i ett åttiotal olika yrkesgrupper. 2007 hade Riksteatern rekordmånga 42 000 medlemmar, många arbetar ideellt i lokala riksteaterföreningar där teaterintresserade människor möts för att bland annat välja ut och köpa in föreställningar. Riksteaterns regionala nivå förmedlade över 6 700 föreställningar, främst för barn och unga, under 2007. 2008 firar Riksteatern 75 år. Den första Riksteaterföreningen bildades i Bollnäs 1933 och den första produktionen som turnerade med Riksteatern var Dramatens uppsättning av John Drinkwaters En fågel i handen. Den första egna produktionen, operetten Balalajka, hade premiär 1940.