Riksutställningar

Riksutställningar och Stockholms Konserthus undersöker passionen

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2014 16:22 CEST

– Passion är åtrå, lidelse, starka känslor. Det finns olika sorters passion och man kan känna passion inför medmänniskor, föremål och dagsfrågor, sin roll här i livet (och döden) och för intressen. Och också och framför allt inför konst, säger Mathias Strömer, curator för Riksutställningars nya curatoriella plattform Testing. Tillsammans med Stockholms Konserthus och en konstnär tar vi oss an passionen.

Riksutställningar är glada att kunna presentera Stockholms Konserthus som samarbetspart i den nya curatoriella plattformen Testing. Tillsammans med en konstnär kommer vi att undersöka passion och hur den kan gestaltas – vilket så småningom kommer att kunna upplevas i Konserthusets foajé.

– Under konstupplevelser blir det ibland så starkt och innerligt, så nära, så att man vill vara kvar där länge, säger Mathias Strömer, senior curator på Riksutställningar. – Men man vet ju att det inte går. Och därför upplever man även en smärta, en känsla av förlust och längtan. Konserthuset talar om ”det koncentrerade nuet”. Konserthuset har förmågan att skapa koncentrerade ”nu” efter varandra och som publiken går in och ut ur. Vem vill inte vara där? Men hur skapas detta egentligen? Och hur kan vi berätta om, visa upp och förklara detta så att andra institutioner som inte på samma sätt som musiken har en självklar relation till passionen kan inspireras och lära sig av det?

Testing är en ny curatoriell plattform etablerad av Riksutställningar för att tvärdisciplinärt undersöka morgondagens utställning, dess tekniska utveckling och publika möte med det öppna samhället. Temat för 2014 är passion och samarbetspart under premiäråret är Stockholms konserthus. Vi kommer tillsammans med en konstnär gestalta, visualisera och publikt diskutera passion.

– I Konserthuset strävar vi alltid efter att hitta berikande samarbeten som ger nya perspektiv på musiken och verksamheten, säger Karina Svensson, projektledare Stockholms Konserthus. – Att dessutom få den här chansen att utveckla utställningsmediet med Riksutställningar kommer att bli en mycket intressant process som vi ser fram emot. Vi har sedan 2004 haft utställningsverksamhet i Konserthuset och söker alltid nya sätt att ställa viktiga frågor om samtiden och traditionen, om världen och konsten.

Konstnären för Testing:Passion utses via ett internationellt open call och får möjligheten att producera ett utställningsprojekt inom temat under hösten 2014. Produktionen sker i samarbete med Stockholms Konserthus och Riksutställningars tekniker och curator. Den internationella forskningsaktören Museum Studies vid Leicester University kommer att följa projektet i rollen som “critical friend”.

För mer information, kontakta:
Mathias Strömer, senior curator Riksutställningar
0498 - 79 90 33 mathias.stromer@riksutstallningar.se
Karina Svensson, projektledare Stockholms Konserthus
08-786 02 11 karina.svensson@konserthuset.se

Riksutställningar stöttar museer och andra utställare med utveckling. Vi förmedlar kunskap från global omvärldsbevakning och test av nya tekniker och metoder. Kunskapen delas genom rådgivning, utbildningar, konferenser och nyhetsbrev. Vi samarbetar med museer och utställare och hjälper till att sammanföra samarbetspartners. www.riksutstallningar.se