Riksutställningar

Riksutställningars utställningsproducenter Johan Pousette och Celia Prado curerar årets största samtidskonsthändelse på västra Balkan – den årliga October Salon i Belgrad.

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2010 14:33 CET

Utställningens titel The Night Pleases Us… är hämtad från ett citat av Borges, där han använder natten som en metafor; ett rum mellan verkligheter. Liknelsen hänvisar till en mångfald av möjliga tolkningar utifrån ens eget val av vad man minns, omformulerar eller låter falla i glömska.

 

Konceptet för utställningen syftar till att se närmare på frågor om perception, minne, representation och omformulering av historien. Möjligheten till en objektiv historieskrivning är ifrågasatt och istället anses historien vara påverkad av dagens samhälle, kultur och normativ. På samma gång som det förflutna omskapas i vår samtid, så påverkar historien vår bild av var vi är nu.

 

I utställningen visualiserar kuratorerna Pousette och Prado (som också curerade Göteborgs Internationella konstbiennal 2009) konceptet genom ett urval av verk av både internationellt väletablerade såväl som yngre konstnärer från regionen. Med ett både poetiskt, dokumentärt och filosofiskt tilltal skildras aktuella globala händelser och frågeställningar jämsides med västra Balkans närliggande historia.

 

Utställningen som är den 51:a upplagan av October Salon, visas till och med den 21:a november i det fd militärhögkvarteret i Belgrad. Inom ramen för October Salon arrangeras för första gången även pedagogiska och parallella program i samarbete med lokala konstnärsdrivna initiativ, ideella föreningar och enskilda personer.

 

De medverkande konstnärerna är Ana Adamović, Maja Bajević, Rosa Barba, Teresa Hubbard & Alexander Birchler, Jonas Dalhberg, Dušica Dražić, Tim Etchells, Amar Kanwar, William Kentridge, Eva Koch, Erik Krikortz, David Maljković, Aernout Mik, Steve McQueen, Zoran Naskovski, Harun Farocki, Omer Fast, Carl Michael von Hausswolff och Thomas Nordanstand.

The Night Pleases Us… arrangeras av Belgrads stad med stöd från Serbiska kulturministeriet och en rad sponsorer som t ex Iaspis, Statens kulturråd, Svenska Institutet, Goetheinstitutet, Statens konstråd, Telenor, Belgrad City Museum, m fl.

 

För mer information vänligen kontakta

Johan Pousette 0498 799043  johan.pousette@riksutstallningar.se eller Zorana Djakovic + 381 11 2622 926 zorana.djakovic@kcb.org.rs

samt på www.oktobarskisalon.org där även katalogen kan laddas ner som pdf.