Näringsdepartementet

Riksväg 45 kan bli Europaväg?

Pressmeddelande   •   Mar 17, 2005 13:25 CET

Vägverket ska utreda förutsättningarna för att hela eller delar av riksväg 45 kan ingå i det internationella huvudvägnätet för Europa och därmed bli en Europaväg. Det beslutade regeringen idag.

Uppdraget innebär att Vägverket ska analysera den europeiska överenskommelsen om det internationella huvudvägnätet och bedöma om hela eller delar av riksväg 45 kan anses uppfylla villkoren i överenskommelsen.

Vägverket ska göra en beräkning av kostnaderna och en bedömning av effekterna som en omklassificering till Europaväg innebär.

Resultatet av utredningen ska remitteras till berörda myndigheter och organisationer och Vägverket ska redovisa uppdraget senast den 7 juni 2005.


Kontakt:
Johan Hasslow
Pressekreterare
08-405 20 27
070-3002008