Sveriges Kommuner och Landsting

”Riktålder” bra för svensk välfärd

Pressmeddelande   •   Apr 09, 2013 14:16 CEST

Pensionsåldersutredningen föreslår idag bland annat att pensionsåldern höjs i takt med att medellivslängden ökar. SKL ser fördelar med förslaget både för individer, finansieringen av välfärden samt kommuner och landstings arbetsgivaransvar.

Förslaget innebär bland annat att det införs en ny riktålder för pension enligt en framtagen formel.  Idag är motsvarande ”riktålder” för pension angiven till 65 år. Om 10 år borde riktåldern för pension vara 67 år enligt utredningens beräkningar.

– Vi tycker det är positivt att arbetslivet förlängs i takt med att hälsan förbättras och medellivslängden ökar och är därför positiva till utredningens förlag om riktålder, säger Anders Knape,ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

Kommuner, landsting och regioner är både arbetsgivare och verksamheterna finansieras med skattemedel. SKL ser därför en vinst både i ett finansieringsperspektiv och i ett arbetsgivarperspektiv att fler får möjlighet att arbeta längre.

– Välfärdens framtida finansiering är bland annat beroende av hur mycket alla medborgare arbetar både inom och utanför vår sektor. I det sammanhanget ser vi vinster för både vår sektor, men också för de enskilda personerna likväl som samhället i stort, säger Anders Knape.

– Som Sveriges största arbetsgivarorganisation är det naturligtvis också av stort intresse för oss att våra medlemmar kontinuerligt arbetar för att skapa god arbetsmiljö som möjliggör att medarbetare kan arbeta längre om de vill. Det är därför bra att Arbetsmiljöverket i utredningen föreslås stödja det arbetet. Men det är viktigt att det arbetet handlar om stöd, inte om repetitiva hot om viten som tyvärr varit mer vanligt från den myndigheten på senare tid, säger Anders Knape.  

Utredningen tar också upp frågan om avtalade tjänstepensioner kopplat till de förändringar som föreslås om riktålder i det allmänna pensionssystemet. I det sammanhanget ställer SKL sig positivt till en dialog men understryker att eventuella förändringar av kollektivavtalade förmåner och villkor görs mellan kollektivavtalsparterna.

Läs mer om utredningen via regeringens hemsida.

För mer information

Niclas Lindahl
förhandlare på avdelningen för arbetsgivarpolitik
tfn: 08-452 7791
e-post:
niclas.lindahl@skl.se
Pressjour:
08-452 71 01
Följ oss på Twitter:
@S_K_L (öppnas i nytt fönster)