Tricorona AB

Riktad emission till Push Development AB

Pressmeddelande   •   Maj 14, 2003 14:40 CEST

PRESSMEDDELANDE

Tricorona Mineral AB utnyttjar bemyndigande och genomför en riktad emission till Push Development AB.
Emissionen består av en kontantdel och en upplösning av ett vinstdelningsavtal.
Riktad emission i Tricorona
Tricorona Mineral AB (publ) har beslutat utnyttja ett bemyndigande att genomföra en riktad emission utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Emissionen om 2 675 656 aktier av serie B riktas till Push Development AB (publ). När emissionen registrerats kommer det att finnas totalt 20 000 000 aktier i Tricorona.

Push Development betalar 1 471 611 kr kontant samt avstår från ett vinstdelningsavtal avseende Woxna Graphite AB. Vinstdelningsavtalet innebar att Push Development ägde rätt att erhålla hälften av en köpeskilling överstigande 25 mkr vid en eventuell försäljning av Tricoronas dotterbolag Woxna Graphite. Vidare utfäster sig Push Development att ej utnyttja bolagets 2 000 000 teckningsoptioner i Tricorona.

Uppsala den 14 maj 2003

Styrelsen i Tricorona Mineral AB

För ytterligare information kontakta verkställande direktör Paul Hammergren, telefon 018-15 64 24.