NFO Drives AB

RIKTAD NYEMISSION FULLTECKNAD

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2008 08:52 CEST

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här:
http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=49805


(NGM: NFO MTF)

Enligt bemyndigande vid årets bolagsstämma den 25 april har bolagets styrelse genomfört en begränsad nyemission riktad till ett fåtal institutionella placerare. Bland placerarna finns även NFO Drives nya tyska distributör, W Westphal GmbH. Antal aktier, som har tecknats, är 3 000 000 st och teckningskursen var 1,10 SEK.Enligt VD Taro Bruneheim motsvarar emissionen i huvudsak det konvertibellån, som ska lösas under hösten. Emissionen möjliggör därmed fortsatta satsningar på marknadsföring och teknikutveckling.

Emissionen har genomförts av Corporate Equity AB.
Frekvensomriktaren NFO Sinus tillverkas och säljs av teknikföretaget NFO Drives AB i Svängsta i Blekinge. Omriktaren används för energieffektivisering. Största användnings¬område är styrning av elmotorer till fläktar inom fastighetsventilation. Den kan även användas till att el-effektivisera driften av pumpar, transportbanor, hissar, maskiner etc. NFO Sinus, bygger på patenterad teknik och är Intrinsic EMC, d v s den är helt fri från elektromagnetiska störningar. Den är ensam om att, utan filter och skärmade kablar, uppfylla det nya EMC-direktivet, 2004/108/EG, som trädde i kraft den 20 juli 2007.Mer information lämnas av
Taro Bruneheim, VD på NFO Drives AB, tel 0454-370 58,
e-post taro.bruneheim@nfodrives.se
eller Ulla-Britt Wiking, informationsansvarig på NFO Drives AB, tel 036- 13 12 11,
e-post ulla-britt.wiking@nfodrives.se

Se även hemsida www.nfodrives.se