Länsstyrelsen i Norrbottens län

Riktat fiske efter havsöring avslöjat i Kalix skärgård

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2010 16:44 CET

Länsstyrelsens fisketillsyn i kustområdet gav på nytt resultat i helgen. I kustområdet kring Kalix beslagtogs 14 stycken olagligt utlagda nät. Näten innehöll bland annat 13 stycken havsöringar. Länsstyrelsen bedömer att näten lagts med avsikt att fånga den fredade havsöringen.

Öringen är sedan lång tid tillbaka fredad från allt fiske under hösten. Sedan hösten 2006 är dessutom allt nätfiske på grundare vatten än tre meter (enligt gällande fiskekort) förbjudet  under våren (1 april – 10 juni) och senhösten (1 oktober – 31 december), de perioder då havsöringen främst rör sig på grunda områden. Dessa regler tillkom som en konsekvens av att havsöring fångades som bifångst vid nätfiske efter sik, som inte är fredad under hösten.

 

Riktat havsöringsfiske

De beslag som gjordes av Länsstyrelsens tillsynsmän i helgen visar emellertid på en annan problematik än bifångster. Vissa av näten var lagda strandnära, på mycket grunt vatten och med endast små träbitar istället för nätdobbar som markörer. På Länsstyrelsen tolkar man det som att det är ett riktat fiske som bedrivs efter den fredade havsöringen.

- Det är ingen tvekan om att detta fiske var riktat mot att fånga öring. På 14 nät satt 13 öringar vilket är en mycket hög fångstfrekvens för en art som öring. Ur juridisk synpunkt spelar det däremot ingen roll eftersom allt nätfiske innanför tre-meterskurvan är förbjudet så här års, säger Dan Blomkvist på Länsstyrelsen.

 

Falska märkningar

Trots redskapsbeslagen har inte några personer kunnat lagföras för tjuvfisket. Beviskraven i fiskelagstiftningen är höga och i princip måste tjuvfiskaren tas på bar gärning för att han ska kunna bevisas skyldig. Ytterligare en företeelse som uppdagades vid helgens fisketillsyn är att vissa personer försöker försvåra fisketillsynen genom att märka sina nät med annat namn än sitt eget.

- Om man skriver någon annans namn på nätdobbarna kan det bli fråga om tillvitelsebrott och det är ännu allvarligare än fiskebrott, säger Dan Blomkvist på Länsstyrelsen.

 

För mer information och bilder kontakta:

Dan Blomkvist, länsfiskekonsulent, tel. 0920-960 94.