SVERIGE AB

Riktiga pensionärer i ny reklamfilm för KPA Pension

Pressmeddelande   •   Jun 04, 2013 08:20 CEST

Reklambyrån Sverige AB har gjort en ny reklamfilm för KPA Pension. Filmen utspelar sig på ett äldreboende och bygger vidare på konceptet att visa vardagssituationer från KPA Pensions kunders arbetsplatser. Filmen har producerats tillsammans med Johan Kindblom och Jon Holmberg. 

Vi har arbetat med det nuvarande konceptet i lite drygt ett och ett halvt år, säger Pernilla af Klintberg, projektledare och kundansvarig på Sverige AB. Vi har valt att lyfta fram situationer från KPA Pensions kunders arbetsliv. Tidigare har vi gjort filmer som utspelat sig på en skola, en brandstation och en förskola. Filmerna har ett varmt, personligt anslag och har fått mycket positiv respons från målgruppen enligt de mätningar KPA Pension gjort.

Vi vill visa vardagshjältarna, KPA Pensions kunder, som varje dag får samhället att fungera. De gör ett viktigt jobb och det är viktigt att de känner att KPA Pension tar hand om dem när de blir äldre. Just den här gången valde vi att skildra en vardagssituation på ett äldreboende. Fler filmer på konceptet kommer att visas under resten av året och vi planerar även att spela in filmer baserade på situationer KPA Pensions kunder själva delat med sig av. 

Uppdragsgivare är Johan Sjöström, marknadschef på KPA Pension. Han säger så här om samarbetet: 

"KPA Pension förvaltar tryggt och etiskt kundernas pensionspengar och vi är därför glada över att ha kunnat utveckla vårt samarbetet med Sverige AB. De har varit duktiga på att förstå oss och vår affär och har haft en lyhördhet för hur vår målgrupp tycker och tänker kring pensioner. Med vårt nya reklamkoncept har vi ytterligare lyckats närma oss vår målgrupp och vi är mycket nöjda med att vi äger top-of-mind positionen som kommun- och landstingsanställdas pensionsbolag."

Länk till filmen: http://vimeo.com/67284014


Sverige AB är en reklam- och innovationsbyrå i Stockholm. Vi är bra på idéer och på att få saker och ting att hända. Se våra aktuella projekt på sverigeab.se