Umeå kommun

Riktlinjer för Brandförsvar och säkerhets utbildningar

Pressmeddelande   •   Apr 26, 2013 09:08 CEST

En inte helt enig teknisk nämnd beslutade att Brandförsvar och säkerhet ska inrikta sina utbildningsinsatser inom kommunkoncernen, d.v.s. förvaltningsorganisationen och kommunala bolag. Efter röstning beslutade nämnden att anta förslaget med tio röster mot en.

Tekniska nämndens ordförande Lasse Jacobson yrkade på att utbildningen ska erbjudas både internt och externt.
- Det finns stöd i lagen om skydd mot olyckor som säger att en kommun ska erbjuda utbildning även till enskilda, företag och organisationer. Även Konkurrensverkets hantering av konkurrensfrågor talar för det, menar Lasse Jacobson.

Centern och Miljöpartiet föreslog en återremiss men det stöddes inte av de övriga partierna.

Målkonflikt i lagen
Anledning till att frågan togs upp i nämnden är att det finns en målkonflikt kopplat till lagen om skydd mot olyckor. Extern utbildningsverksamhet har av vissa aktörer på marknaden uppfattats konkurrerande trots att volymen är liten procentandel av verksamhetens omslutning. I de fall där konkurrensverket undersökt påstådda konkurrensproblem har verket beslutat att inte utreda frågan ytterligare.

Nedåtgående trend
Externa intäkter för utbildningsinsatser inom Brandförsvar och säkerhet, har under de tre senaste åren varit i storleksordningen 700 tkr till 800 tkr med nedåtgående trend, d.v.s. minskande volym och omfattning. Som ett exempel på en närliggande kommuns ställningstagande kan nämnas Skellefteå där fullmäktige har beslutat att räddningstjänsten ska upphöra med all extern utbildningsverksamhet, s.k. säljutbildningar.

Kontakt
Lasse Jacobson (V)
tekniska nämndens ordförande
090-16 14 04
070-295 14 04
lasse.jacobson@umea.se

Stefan Nordström (M)
tekniska nämndens vice ordförande
070-690 79 39
stefan@nittio5noll9.se

Andreas Lundgren (S)
tekniska nämndens andra vice ordförande
070-533 58 24
andreas.lundgren@umea.se

Lars Tapani
brandchef
090-16 22 15
070-326 70 09
lars.tapani@umea.se