Finansdepartementet

Riktlinjer för ett ökat utbyte på byggområdet mellan de nordiska och baltiska länderna samt Polen

Pressmeddelande   •   Sep 18, 2003 14:41 CEST

I dag har ett nordiskt baltiskt polskt möte på statssekreterarnivå hållits i Göteborg inom ramen för det svenska ordförandeskapet i Nordiska Ministerrådet. Temat var ett ökat samarbete i syfte att öka konkurrensen och handeln inom byggsektorn. Mötet resulterade i riktlinjer för arbetet med en handlingsplan som ska bidra till ett ökat utbyte på byggområdet mellan de nordiska och de baltiska länderna samt Polen.
- Vi tror att ett ökat utbyte mellan de nordiska länderna och andra länder i vår närhet kan gynna konkurrensen på byggmarknaden. Därför är det viktigt att vi samarbetar och försöker avlägsna hinder för ett sådant utbyte. Det kan i slutänden leda till lägre bygg- och boendekostnader, säger kommun- och bostadsminister Lars-Erik Lövdén. Arbetet med handlingsplanen ska nu koncentreras kring tre
huvudfrågor:
- De nationella regelverkens betydelse
Handlingsplanen ska klarlägga och föreslå lämpliga åtgärder om nationella byggregler i sig kan uppfattas som ett reellt hinder för ett ökat handelsutbyte mellan de nordiska länderna eller mellan de nordiska länderna och de nya medlemsländerna inom EU i närområdet.
- Arbetskraftens rörlighet
En viktig förutsättning för att konkurrensen på byggområdet ska kunna förbättras är en väl fungerande rörlighet på arbetsmarknaden även över nationsgränserna. Handlingsplanen ska kartlägga förekommande hinder för arbetskraftens rörlighet och föreslå åtgärder för att eliminera dessa hinder.
- Bättre kunskaper om hur marknad och konkurrens utvecklas Handlingsplanen ska föreslå former för hur de berörda länderna gemensamt kan kartlägga, informera om och utveckla nya kunskaper kring frågor som belyser vad ett ökat utbyte betyder för konkurrensen.

Ulrika Borg, Pressekreterare
08-4051599, 070-5751599