Sveriges kyrkogårds- & krematorieförbund

Riktlinjer för krematorieverksamheten uppdaterade

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2016 07:00 CEST

Som en följd av förändringen i begravningslagen avseende återvinning av metall från kremation har "Riktlinjer för krematorieverksamheten" uppdaterats under sensommaren. 

Förutom beskrivning om hur metallerna ska hanteras har även rutiner för tillförsel av t.ex. smycken till askurnan och ansvaret för utlämnande av denna vid begravningsceremoni med askurna tillförts rutinen. Även ett förtydligande av vad som ej får tillföras kistan innan kremation har lagts till. 

Branschens alla organisationer det vill säga Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, Föreningen Sveriges krematoriepersonal, Sveriges Begravningsbyråers förbund, Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer och Fonus stödjer dessa uppdaterade riktlinjer. 

Sveriges kyrkogårds- & krematorieförbund - SKKF
SKKF är ett politiskt och religiöst obundet branschförbund för begravningsverksamheten i Sverige. Förbundet arbetar med begravningsfrågor i stort, såväl jordbegravning som kremation. Detta ligger i ansvaret att vara ett modernt branschförbund. Utbildning och rådgivning är central verksamhet för förbundet.