Finansdepartementet

Riktlinjer för statsskuldens förvaltning 2011

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2010 14:42 CET

Regeringen fattade i dag beslutet att riktlinjerna för statsskuldens sammansättning ska vara oförändrade. Under de kommande tre åren väntas statsskulden minska från cirka 1 200 miljarder kronor 2010 till runt 1 000 miljarder kronor 2013. Som andel av BNP innebär det att skulden minskar från 36 till 26 procent.

- De svenska statsfinanserna är starka, både i ett historiskt och internationellt perspektiv, säger finansmarknadsminister Peter Norman. Regeringen ser ingen anledning att förändra statsskuldspolitiken i dagsläget. Framtida beslut om en eventuell ändrad inriktning av statsskuldspolitiken kommer bland annat att göras mot bakgrund av Riksgäldens analys av statsskuldens sammansättning och löptid, som ska redovisas i september 2011.

Regeringen beslutade dock om några mindre förändringar:

Styrningen av den reala kronskuldens löptid görs mer flexibel genom att riktvärdet anges som ett intervall i stället för ett fast värde (8-10 år i stället för 8,7 år). Den nominella kronskuldens löptid kortas från 3,2 till 3,1 år av operativa skäl. Riksgäldskontoret ges därmed ökad handlingsfrihet att hantera oförutsedda svängningar i statens lånebehov. Mandatet för strategiska positioner i kronans valutakurs är oförändrat 50 miljarder kronor.

Riktlinjer för sammansättningen av statsskulden
Valutaskulden: 15 procent
Realskulden: 25 procent
Nominell kronskuld: 60 procent (residual)

Riktlinjer för löptider för statsskulden
Valutaskulden: 0,125 år
Realskulden: 8-10 år
Nominell kronskuld:
- instrument med löptid upp till 12 år: 3,1 år
- instrument med löptid över 12 är: max volym 65 miljarder kronor

Bakgrund
Det övergripande målet för statsskuldspolitiken är att långsiktigt minimera kostnaden för statsskulden samtidigt som risken i förvaltningen beaktas. Regeringen styr den förväntade kostnaden och risken främst genom att besluta om riktlinjer för sammansättning och löptid. Regeringen beslutar om riktlinjerna efter förslag från Riksgälden och yttrande från Riksbanken. Riksgälden svarar för den operativa förvaltningen av statsskulden inom ramen för riktlinjerna.

Den okonsoliderade statsskulden uppgick per den 31 oktober 2010 till 1 072 miljarder kronor.

Kontakt:
Daniel Valiollahi
Pressekreterare
08-405 37 80
072-225 45 47

Anna Charlotta Johansson
Pressekreterare
08-405 12 76
070-356 30 32

Markus Sjöqvist
Pressekreterare
08-405 13 81
076-107 20 36

Per Franzén
Kansliråd
08-405 54 68
070-260 92 41
-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Riktlinjer för statsskuldens förvaltning (http://www.regeringen.se/sb/d/12671/a/155494)