Socialstyrelsen

Riktlinjer ska förbättra kvaliteten på missbruksvården

Pressmeddelande   •   Apr 11, 2006 15:45 CEST

Socialstyrelsen har för första gången tagit fram förslag på nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården. Riktlinjerna ska underlätta för vårdgivare att erbjuda de mest effektiva, kunskapsbaserade behandlingsmetoderna. Tanken är också att nationella riktlinjer ska bidra till en mer förutsägbar tillsyn av verksamheten. Förslaget skickas nu ut på remiss.

Utvecklingen inom missbruks- och beroendevården har under de senaste åren inte alltid varit till fördel för klienterna. Antalet personer med missbruksproblem har ökat och det finns stora regionala skillnader i hur vården bedrivs. Det finns nu ett starkt intresse från vårdgivarna och även från staten att utnyttja resurserna inom missbruksvården bättre för att uppnå en högre kvalitet och effektivitet.

Riktlinjerna är tänkta att användas både av sjukvården och socialtjänsten. De avser missbruk av alkohol och narkotika. Faktaunderlaget som riktlinjerna vilar på har tagits fram av ett stort antal experter inom området. Dessa riktlinjer skiljer sig från de riktlinjer som publiceras för hälso- och sjukvården, bland annat för att socialtjänstens lagstiftning är annorlunda än hälso- och sjukvårdens.

Riktlinjerna består av vägledning för olika delar av vården, allt ifrån hur man upptäcker missbruket till rådgivning och olika behandlingsmetoder. Det finns särskilda avsnitt som gäller missbruk under graviditet, samt för vård av personer som både har missbruksproblem och andra psykiska eller fysiska sjukdomar.

Varje åtgärd eller behandlingsmetod har tilldelats en angelägenhetsgrad som anger hur viktigt det är att den genomförs i verksamheten. Angelägenhetsgraden kan vara hög, måttlig eller låg. Det är i första hand behovet, behandlingens effekter och kostnader som bestämmer angelägenhetsgraden. Men de praktiska förutsättningarna att införa en metod vägs också in.

– Inom hälso- och sjukvården har man länge arbetat med evidensbaserad vård. Nu är intresset för att börja arbeta med sådana metoder även inom missbrukarvården stort. Vår förhoppning är att riktlinjerna leder till att alla får tillgång till en effektiv vård med hög kvalitet oavsett var i landet man bor, säger Ulf Malmström samordnare av missbruksfrågor på Socialstyrelsen.

Remissrundan pågår till sista maj och riktlinjerna beräknas kunna fastställas någon gång under hösten.

Mera information: Ulf Malmström 08-555 532 55 eller 0707-33 54 52, Annika Remaeus 08-555 532 93, Abit Dundar 08-555 533 67

Läs remissversionen på www.socialstyrelsen.se

Det går att prenumerera på Socialstyrelsens medieutskick via e-post. Anmäl dig via media@socialstyrelsen.se.

Presstjänsten nås på telefon 08-555 530 05.