Sundsvalls kommun

Riktningen utstakad för kommunens utveckling

Pressmeddelande   •   Maj 27, 2014 07:00 CEST

Den 26 maj antog kommunfullmäktige Översiktsplan Sundsvall 2021, planen för hur Sundsvall ska utvecklas långsiktigt. Översiktsplanen är en grundsten för mark- och vattenanvändningen i Sundsvall.

I översiktsplanen lyfts bland annat vikten av attraktiva boendemiljöer för 100 000 människor fram. Idag råder bostadsbrist i Sundsvall. Översiktsplanen säger att ”Vi ska utveckla befintliga bebyggelseområden i strategiska lägen så att de rymmer fler bostäder och blir trivsammare”.

Översiktsplanen lyfter också fram vikten av företagsutveckling i strategiska lägen så att Sundsvalls företag kan växa på ett hållbart sätt, och vikten av att vidareutveckla Sundsvalls kvaliteter genom
att bland annat lyfta fram Södra berget som ett riksintresse för friluftsliv. Ett annat utvecklingsområde som beskrivs i översiktsplanen är vikten av goda kommunikationer. Arbetet med översiktsplanen har bland annat bidragit till att Trafikverket snart kan ta beslut om Ostkustbanans framtida sträckning genom Njurunda.

Hela Översiktsplan Sundsvall 2021 kan laddas ner från www.sundsvall.se/oversiktsplan2021

Kontaktperson: planeringsarkitekt Ulrika Edlund, telefon 060-19 13 49.