ICA AB

Rimi Baltics butiksförsäljning under januari - augusti 2008

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2008 10:01 CEST

Solna 8 september, 2008

Rimi Baltics butiksförsäljning exklusive moms under januari - augusti 2008 uppgick sammanlagt till cirka 868 miljoner euro vilket är en ökning med 16 procent jämfört med samma period föregående år.

Rimi Baltics butiksförsäljning per land i euro exklusive moms från januari till augusti 2008:

Miljoner euro

Förändring, procent

Rimi Estland

260,2

10%

Rimi Lettland

425,2

22%

Rimi Litauen

182,6

15%

Rimi Baltic totalt

868,0

16%

Rimi Baltics butiksförsäljning per land i euro exklusive moms i augusti 2008:

Miljoner euro

Förändring, procent

Rimi Estland

34,7

14%

Rimi Lettland

56,5

28%

Rimi Litauen

25,5

25%

Rimi Baltic totalt

116,7

23%

Förändringen i procent anger förändringen jämfört med samma period föregående år. Fasta växelkurser har använts för att uppvisa jämförbara resultat.

Rimi Baltic har i dag 223 butiker i den baltiska regionen; 67 i Estland, 95 i Lettland samt 61 i Litauen.

För ytterligare information:

ICAs presstelefon, tel 070-253 66 60

Om ICA
ICA-koncernen (ICA AB) är ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag med cirka 2 230 egna och handlarägda butiker i Sverige, Norge och Baltikum. I gruppen ingår detaljhandelsbolagen ICA Sverige, ICA Norge och Rimi Baltic. ICA erbjuder också finansiella tjänster till de svenska kunderna genom ICA Banken. ICA AB är ett joint venture som ägs till 40 procent av Hakon Invest AB och till 60 procent av holländska Royal Ahold. Enligt aktieägaravtal har Royal Ahold och Hakon Invest ett gemensamt bestämmande inflytande i ICA AB. Genom Royal Ahold är ICA AB en del av ett internationellt detaljhandelsnät. Mer information finns på http://www.ica.se