ICA AB

Rimi Baltics försäljning under januari 2007

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2007 10:08 CET

Solna 9 februari, 2007Rimi Baltics försäljning exklusive moms under januari 2007 uppgick till 83,7 miljoner euro vilket är en ökning med 18,9 procent jämfört med samma period föregående år.Rimi Baltics försäljning per land i euro exklusive moms i januari 2007:


Miljoner euro Förändring, procent


Rimi Estland 27,3 7,3
Rimi Lettland 39,0 26,7
Rimi Litauen 17,3 23,0
Rimi Baltic totalt 83,7 18,9

Förändringen i procent anger förändringen jämfört med samma period föregående år. Fasta växelkurser har använts för att uppvisa jämförbara resultat.Rimi Baltic har i dag 205 butiker i den baltiska regionen; 63 i Estland, 90 i Lettland samt 52 i Litauen.Från och med den 1 januari 2007 redovisas Rimi Baltic som ett helägt dotterbolag till ICA AB.För ytterligare information:

ICAs presstelefon, tel 070-253 66 60


Om ICA
ICA-koncernen (ICA AB) är ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag med cirka 2 300 egna och handlarägda butiker i Sverige, Norge och Baltikum. I gruppen ingår försäljningsbolagen ICA Sverige, ICA Norge, Rimi Baltic och Etos. ICA erbjuder också finansiella tjänster till de svenska kunderna genom ICA Banken. ICA äger även hälften av Netto Marknad med drygt 80 butiker i Sverige. ICA AB är ett joint venture som ägs till 40 procent av Hakon Invest AB och till 60 procent av holländska Royal Ahold. Enligt aktieägaravtal har Royal Ahold och Hakon Invest ett gemensamt bestämmande inflytande i ICA AB. Genom Royal Ahold är ICA AB en del av ett internationellt detaljhandelsnät. Mer information finns på http://www.ica.se