Aktiebolaget Åkerikonsult

Rimligare regler för farligt gods-transporter godkänns

Pressmeddelande   •   Aug 15, 2013 10:03 CEST

Det är nu tillåtet för ADR-transporter med alla modulfodon vi använder i Sverige, både fordon med dolly men också de som har link eller påhängsvagn med kärra.

-  Mängden farligt gods har dock begränsats till 40 ton, men det är den kapacitet som många modulfordon i Sverige har. Vi välkomnar den här lösningen, som vi ser som fullt rimlig och en helt naturlig utveckling eftersom ekipagen har höga säkerhetskrav. säger Mårten Johansson, teknikchef i Sveriges Åkeriföretag.

Efter diverse diskussioner med andra länder har MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, den 2 maj 2013 tagit fram förslag till multilaterala avtalen M 262 och M 263 för modulfordon för transport av styckegods respektive i bulk och i tank som den 26 juni 2013 signerades av Spanien. Sverige och Spanien blir först att tillämpa avtalen M263 och M263 som gäller till den 3 maj 2018.

-  MSB har varit proaktivt och samverkat med Sveriges Åkeriföretag och vår internationella motsvarighet, IRU, för att uppnå denna viktiga överenskommelse, M262 och M263, som möjliggör ADR-transporter med effektiva och säkra modulfordon, säger Mårten Johansson.

FN:s webbplats meddelas avtalens innebörd.

Fakta:

Avsändaren enligt pkt 6 i avtalen måste skriva in följande text i transporthandlingarna ”Transport i enlighet med villkoren i det multilaterala avtalet M262 respektive 263” enligt vad som är tillämpligt. Avsändaren måste alltså godkänna att modulfordon får användas för sina produkter.

Dock om dolly används tillsammans med påhängsvagn kan kapitel 10.7 i ADR-S fortfarande användas vilket torde vara användbart för de allra flesta transporterna i Sverige. Då behövs ingen tilläggstext i transporthandlingarna.

10.7 Godkännande av dolly

Dolly med tillkopplad påhängsvagn ska, med hänsyn till avsnitt 8.1.1 i bilaga B till denna författning, anses vara en enda släpvagn.

Dolly, som ska användas i kombination med påhängsvagn som kräver godkännande enligt avsnitt 9.1.2 i bilaga B till denna författning, ska genomgå teknisk kontroll i samma syfte som påhängsvagnen.

-------------------------------
För ytterligare information:
Mårten Johansson 070 – 671 13 85
marten.johansson@akeri.se


Sveriges Åkeriföretag är åkerinäringens branschorganisation med cirka 8 000 åkeriföretag och lastbilscentraler som medlemmar. Åkerinäringen omsätter ca 100 miljarder och sysselsätter ca 60 000 personer.