Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR

”Rimligt avtal skapar många nya jobb”

Pressmeddelande   •   Feb 13, 2007 14:42 CET

Idag vid lunchtid utbytte Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare (SHR) och Hotell- och restaurangfacket (HRF) sina avtalskrav.– HRF:s krav är oerhört långtgående både vad det gäller löner och andra villkor. Parterna står långt ifrån varandra när vi nu inleder avtalsförhandlingar. Kan vi nå ett avtal, balanserat och anpassat efter branschens behov kan vi skapa många nya jobb. Branschen har potential att växa, men det förutsätter rimliga villkor, säger Mats Hulth, vd för Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR.I SHR:s krav ingår tre övergripande teman.Flexibla arbetstidsregler
Villkoren för företagen bestäms mycket utifrån variation av efterfrågan under året, månader, veckans dagar och dygnets timmar. Branschens kollektivavtal måste möta dessa behov.Rimliga ingångslöner
Hotell- och restaurangbranschen är en viktig dörröppnare för dem som är nya på den svenska arbetsmarknaden. Det är av stor betydelse att nyanställningar underlättas, inte minst med tanke på att arbetslösheten i branschen är hög. En höjning av ingångslönerna skulle få negativa effekter på antalet anställningar.Rättvis lönesättning
Lönebildningens uppgift måste vara att uppmuntra nyanställningar, ge arbetsgivarna ökade möjligheter att premiera goda prestationer och skapa förutsättningar för en rättvis lönesättning.

För ytterligare information och kommentarer kontakta SHR:s vd Mats Hulth, telefon 0705-82 82 84 eller förhandlingschef Elisabeth Holming Schiller, telefon 08-762 74 11.

SHR, Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, är bransch- och arbetsgivarorganisation för hotell- och restaurangföretagen i Sverige. Våra medlemmar driver tillsammans 4 400 hotell och restauranger och vårt medlemsmärke är en symbol för god affärssed. Mer information finns på www.shr.se

Presskontakt: Erika Rosander, 08-762 74 28 eller Elisabeth Forslund, 08-762 74 22.