Ringhals AB

Ringhals i miljööverdomstolen

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2006 13:18 CET

Förhandlingar hölls den 21 november. Dom meddelas den 20 december.
Under tisdagen hölls förhandlingar i miljööverdomstolen med anledning av Ringhals överklagande av delar av domen från i våras. Förhandlingarna som ägde rum i Svea Hovrätts lokaler i Stockholm pågick hela dagen.

I korthet går Ringhals klagomål ut på att miljödomstolen i sin dom vill ange villkor inom områdena strålskydd och reaktorsäkerhet, vilket kan få till följd att länsstyrelsen blir tillsynsmyndighet. Ringhals anser att det är risk för dubbel lagstiftning eftersom specialistmyndigheterna SSI och SKI redan har detta uppdrag.

Domstolen var mycket noggrann och ställde många frågor. Både SKI och SSI var representerade i rättsalen. Domstolen konstaterade att det var ett svårt mål, eftersom det är första gången detta prövas. Dom meddelas den 20 december.

Ringhals informationsenhet