Finansdepartementet

Ringholm: Bra med klargörande om stabilitetspakten

Pressmeddelande   •   Jul 13, 2004 14:22 CEST

EG-domstolen har i dag kommit med sitt beslut i målet mellan ministerrådet och kommissionen om stabilitets- och tillväxtpakten.

Domstolen säger att rådet hade rätt att låta bli att anta kommissionens rekommendationer om Frankrike och Tyskland. Rådet hade däremot inte rätt anta nya egna slutsatser om budgetunderskotten. Domstolens beslut i dag upphäver därför rådets slutsatser från den 25 november 2003.

Jag välkomnar att vi har fått ett klargörande från EG-domstolen. Beslutet innebär att domstolen erkänner rådets rätt att anta eller inte anta kommissionens rekommendationer. Det är bra och självklart. Just i det här fallet hade Sverige en annan uppfattning än majoriteten i rådet, då vi tyckte att budgetunderskotten i Frankrike och Tyskland var för stora, men det ändrar inte vår syn på procedurfrågan. Domstolen säger också att rådet inte kan hantera stabilitetspakten hur som helst. Det är också bra. Stabilitetspakten är viktig och den behövs. Den har bidragit till att underskotten i EU-länderna har minskat. Sverige var dock inte med och beslutade om slutsatserna, säger finansminister Bosse Ringholm.

Nu måste vi närmare granska domstolens beslut och se vilka konsekvenser den får. Rådet kommer tillsammans med kommissionen att under hösten fortsätta diskussionerna om att förstärka och förtydliga stabilitetspakten.

Det viktigaste just nu är att Frankrike och Tyskland nu kommer tillrätta med sina budgetunderskott.

Bakgrunden är att kommissionen den 27 januari lämnade en stämningsansökan mot rådet för de beslut som rådet fattade den 25 november 2003 om budgetunderskotten i Frankrike och Tyskland.


Kontakt
Maja Fröman
Politiskt sakkunnig
08-405 30 44
e-post