FAO

Ris ger nytt hopp till Benin

Pressmeddelande   •   Jul 15, 2009 14:38 CEST

Högkvalitativt utsäde kan hjälpa Benin att bli självförsörjande

Rom, 14 July 2009, - Kan Benin bli självförsörjande på ris? FAO:s experter förutser just detta och sträcker sig även till att säga att detta Västafrikanska land troligen kommer att kunna exportera ett överskott redan vid 2011. Det förutspådda "miraklet" bygger på en tvådelad strategi med intensifierad produktion och marknadsföring av högkvalitativt utsäde.

Som en del av kampanjen startar i september 2009, ett FAO projekt på 500000 US dollar (omkring 4 miljoner svenska kronor). Det ska hjälpa Benin att nå målet att producera 300000 ton ris fram till 2011. Det innebär en fördubbling av produktionen. För att kunna göra det måste landet också producera mer än 2200 ton högkvalitativt utsäde varje år.

Benins plan att intensifiera den nationella risproduktionen växte fram i samband med de stigande matpriserna. Det faktum att landets inhemska produktion, i liknelse med andra Västafrikanska länder, långt ifrån kan möta en ständigt växande efterfrågan gör situationen desto allvarligare.

Enligt FAO:s siffror uppgick Västafrikas risimport till 6 miljoner ton under 2001 och förutspås troligen nå 11 miljoner ton vid 2010.

Ökad nettovinst på mer än 55 miljoner US dollar

Att till fullo utnyttja den potential för risodling som finns i landet kan vara det bästa sättet att minska Benins kostnader för risimport (nästan 240000 ton ris importerades 2004 enligt de senaste tillgängliga siffrorna). FAO:s experter framhåller att detta skulle göra det möjligt att möta lokal efterfrågan i landet. Dessutom skulle det också innebära exportmöjligheter av överskottet till regionala marknader.

Samma experter beräknar att nettovinsterna skulle bli mer än 55 miljoner US dollar (omkring 450 miljoner svenska kronor) om Benin utnyttjade sin produktionspotential av ris fullt ut. I dagsläget utnyttjar Benin bara 8 procent av denna potential trots att 322,000 hektar odlingsbar mark finns tillgänglig för risproduktion, 205,000 hektar ligger i lågland och 117,000 hektar vid flodslätter.

Därför är ris en nyckelprodukt och en prioritet i Benins plan att återuppliva landets jordbrukssektor. FAOprojektet stödjer produktionen av högkvalitativt utsäde samtidigt som man underlättar för jordbrukarnas tillgång till sådant utsäde. Projektet ska också stärka regeringens ansträngningar, vars mål att minska risimporten är en huvudprioritet.

En ökad produktion av högkvalitativt utsäde skulle på medellång sikt leda till en ökning av ris som är tillräckligt för att täcka 70 procent av landets efterfrågan. Ökade intäkter skulle dessutom leda till bättre uppehälle för lantbrukare och ökad konkurrenskraft för lokal risodling.

I tillägg, hävdar det Afrikanska centret för ris (WARDA, Africa Rice Centre) att ris från högkvalitativt utsäde innehåller högre proteinhalter än traditionella sorter, särskilt NERICA sorten (se faktaruta).

WARDA, olika regeringsdepartement i Benin och flera lokala NGOs stödjer FAO:s projekt.

Fakta om NERICA

"Övernaturliga krafter"

Det afrikanska centret för ris (WARDA) har utfört studier på förbättrade rissorter vilka visar att genom att göra dessa sorter allmänt tillgängliga kan avkastningen öka betydligt och levnadsvillkoren för risodlare förbättras. Detta gäller särskilt för NERICA riset (New Rice for Africa).

NERICA är resultatet från en korsning mellan afrikanska och asiatiska sorter. Den har kortare tillväxttid, högre avkastning, stärkt motståndskraft mot skadedjur och sjukdomar och den dessutom anpassad jordar med låg PH-halt och har en hög tolerans mot torka.

Sammanfattningsvis sägs rissorten besitta i det närmaste "övernaturliga krafter" som kan medföra en ljusare framtid för Benins jordbrukare i en alltmer instabilare värld.