Stockholms stad

Ris och ros till fritidshemsverksamheten

Pressmeddelande   •   Maj 19, 2004 16:58 CEST

Skol- och kulturroteln, Pressekreterare Tobbe Lundell, Telefon: 08-508 29 076


Föräldrar och personal anser att stadens skolbarnsomsorg, eller så kallade fritidsverksamhet, ger trygghet och trivsel. Föräldrarna tycker att personalen gör ett bra arbete för barnen. Men barngrupperna är stora och det råder brist på pedagoger.

- Stadens revisorer lyfter fram i revisionsrapporten föräldrars och personals kritik mot de organisatoriska och ekonomiska förutsättningarna för verksamheten. Problemen är de stora barngrupperna och personaltätheten samt svårigheterna att rekrytera fritidspedagoger till verksamheten. De här bekymren har jag blivit väl medveten om, bland annat genom den grundskoleturné som jag gjort under våren där jag har fått situationen klar för mig, säger Erik Nilsson, skolborgarråd (s).

- För att lösa en del av problemen ser jag att integrationen mellan skola och fritidshem är en viktig och nödvändig väg att gå för att skapa en bättre organisation och ett bättre resursutnyttjande. Det här behöver vi utveckla, men det är också viktigt att integrationen sker med respekt för de olika verksamheternas kompetens och pedagogiska uppdrag, säger Erik Nilsson, skolborgarråd (s).

- Vi behöver rikta ett utvecklingsfokus på fritidshemsverksamheten säger Erik Nilsson (s) och pekar på följande åtgärder:

* En inspektörsfunktion har inrättats för att verksamhetens ska kunna följas upp och utvecklas.
* Rutiner för faktauppföljning av verksamheten ska utvecklas, framtagande av nyckeltal ska ses över.
* Möjligheterna att göra satsningar ur stadens kompetensfond för fritidsverksamheten ska ses över, inte minst för att kunna säkerställa återväxten av pedagoger.

- Naturligtvis ser vi allvarligt på revisorernas påpekanden om personaltäthet och barngruppernas storlek. Men det är i sammanhanget viktigt att påpeka att enligt skolverkets uppgifter är antalet barn per årsarbetare inom skolbarnsomsorgen lägre i Stockholm än i övriga landet, säger Erik Nilsson, skolborgarråd (s).