RISE Research Institutes of Sweden AB

RISE etablerar huvudkontor i Göteborg

Pressmeddelande   •   Maj 18, 2016 08:00 CEST

Styrelsen för RISE meddelar idag att det nya huvudkontoret kommer att placeras i Göteborg. Pia Sandvik, styrelseordförande i RISE kommenterar:

- ”Ledningen för det nya RISE ska komma närmare kunderna, verksamheterna och medarbetarna. Västsverige är ett av Sveriges viktigaste industri- och forskningskluster och med över 1100 anställda i regionen är det naturligt val för nya RISE att etablera huvudkontoret i Göteborg. Styrelsen anser att flytten av huvudkontoret skapar ytterligare förutsättningar för det nya RISE att fortsätta växa och bli en ännu starkare och mer konkurrenskraftig aktör i det svenska innovationssystemet.

Beslut om flyttdatum och lokaler beräknas kunna tas under hösten 2016. De tillsvidareanställda på RISE moderbolag i Stockholm kommer att ges möjlighet att fortsätta arbeta inom RISE.

Flytten av RISE huvudkontor från Stockholm till Göteborg är ett led i etableringen av en ny organisation för RISE och bildandet av ett sammanhållet forskningsinstitut. I april 2016 offentliggjordes att RISE övertar industriägarnas aktier i SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Swedish ICT och Innventia och bildar ett sammanhållet forskningsinstitut, med syfte att ytterligare stärka RISE förmåga att växa och utvecklas som forsknings- och innovationspartner. Samtidigt meddelades att Pia Sandvik utses som VD från och med 1 juli 2016, för att förstärka RISE verkställande ledning och ytterligare förbereda bolaget för nästa utvecklingssteg.

Kontakt: Pia Sandvik, ordförande RISE Research Institutes of Sweden AB, tel 070-626 12 93

Olof Sandén, VD, tel 076-200 82 58

Om RISE

RISE Research Institutes of Sweden är en grupp forskningsinstitut som samverkar med akademi, näringsliv och samhälle i det svenska innovationssystemet. Visionen är att vara en internationellt ledande forskningspartner som skapar hållbar tillväxt och nytta i näringsliv och samhälle. RISEs mål är att bidra till Sveriges konkurrenskraft på en global kunskapsmarknad.

I RISE-gruppen ingår SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB, Swedish ICT Research AB, Innventia AB och Swerea AB. RISE-gruppen omsatte 2015 drygt 3 miljarder kronor med 2500 anställda i forsknings- och innovationsverksamheter över hela Sverige.