RISE Research Institutes of Sweden AB

RISE Processum till final i PPI Award 2017

Pressmeddelande   •   Aug 21, 2017 11:04 CEST

RISE Processums mångåriga arbete med att utveckla teknik att tillverka single cell protein ur skogsindustriella sidoströmmar för användning i fiskfoder får än en gång internationell uppmärksamhet. I kategorin ”The Innovation in Cellulosic Applications Award” i den globala skogsindustrins PPI Award 2017, är RISE Processum en av finalisterna.

PPI Awards arrangeras i år för nionde gången av RISI och kan närmast beskrivas som skogsindustrins motsvarighet till filmindustrins Oscars. Den prestigefyllda tävlingen har i år tio kategorier varav ”The Innovation in Cellulosic Applications Award” är ny för i år. Arrangören vill uppmärksamma det omfattande arbete som bedrivs för att utveckla nya och konsumentnära användningar av cellulosa samt visa de mångsidiga möjligheter skogen erbjuder. Att fiskfoder i framtiden kan bli en produkt som produceras vid ett bioraffinaderi eller massabruk, är uppenbarligen så spännande att juryn utsett RISE Processum som en av finalisterna i kategorin.

– Vi började arbetet med att utveckla single cell protein ur en sidoström från Domsjö Fabriker redan 2011, berättar Björn Alriksson, Gruppchef Bioteknik vid RISE Processum. I början gjordes försöken i liten skala i laboratoriet och sedan har vi gjort allt mer omfattande försök i våra pilotutrustningar. Processen har även testats i stor skala i den demonstrationsanläggning, Biorefinery Demo Plant, som finns här i Örnsköldsvik. Proteinet har använts i fiskfoder som testats på levande fisk för att se hur de växer. Försöken har varit mycket lyckade och visar att traditionellt fiskfoder, som bland annat består av annan fisk som tas ur redan överfiskade hav, kan ersättas med foder baserat på single cell protein från skogsindustrin.

– Det är viktigt att påpeka att hela arbetet består av en rad projekt som vi drivit och driver tillsammans med universitet, forskningsinstitut och företag i Sverige men även från Island och Norge med flera länder. Som alltid när det gäller att utveckla produkter, inte minst för livsmedelsändamål, är det en lång process och vi är därför tacksamma för den stöttning vi har från våra finansiärer. Så vi är många som har del i äran att arbetet med single cell protein nu är en av finalisterna i PPI Award 2017, slutar Björn Alriksson.

Den 29 november kommer vinnarna i respektive kategori att under högtidliga former presenteras vid en stor gala på Royal Museums of Art and History i Bryssel.

RISI är med tio kontor i Nord- och Sydamerika, Europa och Asien och över 150 experter i sitt team det ledande informationsföretaget för den globala skogsindustrin.

För mer information, kontakta gärna:

Sören Back, informationschef RISE Processum.

Tel 010-516 67 64, mobil: 070-605 67 54 och email: soren.back@processum.se

Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner. I internationell samverkan med akademi, näringsliv och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. RISE 2 200 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. Vi erbjuder ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra produkter, tekniker och tjänster. RISE Research Institutes of Sweden ägs av svenska staten. www.ri.se

The RISE institutes Innventia, SP, and Swedish ICT have merged in order to become a stronger research and innovation partner. Through our international collaboration programmes with academia, industry, and the public sector, we ensure the competitiveness of the Swedish business community on an international level and contribute to a sustainable society. Our 2,200 employees support and promote all manner of innovative processes, and our roughly 100 testbeds and demonstration facilities are instrumental in developing the future-proofing of products, technologies, and services. RISE Research Institutes of Sweden is fully owned by the Swedish state. www.ri.se