RISE Research Institutes of Sweden AB

RISE startar Substitutionscentrum

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2017 09:14 CET

RISE kommer att få uppdraget av regeringen att starta ett Substitutionscentrum. Centrumet, som placeras i Borås, ska förse företag, forskare och andra som har ett behov av ökad kunskap om farliga ämnen om vilka alternativ som går att använda. Substitutionscentrum kommer att stärka RISE förmåga att bidra till svensk konkurrenskraft och hållbar utveckling.

Genom att öka kunskapen om farliga ämnen ska Substitutionscentrum bidra till ökad substitution av dessa. På så vis ska centrumet stimulera utvecklingen av hållbara kemiska produkter och produktionsprocesser, varor och icke-kemiska metoder samt en cirkulär ekonomi.

Substitutionscentrums verksamhet ska bygga på vetenskaplig grund och styras av industrins och samhällets behov. Det ska fungera som ett stöd för både små- och medelstora företag samt även för större företag, som ofta har egen komptens på området men som söker nya tekniska lösningar där mer långsiktig forskning och utveckling krävs.

Substitutionscentrum kommer att bli en del av RISE division Biovetenskap och material.

- En central del av verksamheten blir en rådgivningstjänst där exempelvis näringsliv, akademi, branschorganisationer och strategiska innovationsprogram kan få hjälp. Även upphandlande myndigheter som kommuner och landsting kan behöva hjälp med att ta reda på om en produkt innehåller en oönskad kemikalie eller har tillverkats med en process där sådan använts. Utöver detta kommer kommunikation och utbildning bli centrala delar av verksamheten, säger Pernilla Walkenström, chef för division Biovetenskap och material inom RISE.

- RISE uppdrag är att bidra till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Inom RISE finns idag ett brett spektrum av spetskompetenser, forsknings- och innovationstjänster samt ett hundratal test- och demonstrationsmiljöer. Substitutionscentrum kommer att göra RISE till en ännu starkare partner för svenskt näringsliv, säger Pia Sandvik, vd för RISE.

För mer information kontakta:

Joakim Jakobsson, presschef RISE

Tel: 072-452 66 32

Mail: joakim.jakobsson@ri.se

Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner. I internationell samverkan, med akademi, näringsliv och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. RISE 2 200 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. Vi erbjuder ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra produkter, tekniker och tjänster. RISE Research Institutes of Sweden ägs av svenska staten. www.ri.se

The RISE institutes Innventia, SP, and Swedish ICT have merged in order to become a stronger research and innovation partner. Through our international collaboration programmes with academia, industry, and the public sector, we ensure the competitiveness of the Swedish business community on an international level and contribute to a sustainable society. Our 2,200 employees support and promote all manner of innovative processes, and our roughly 100 testbeds and demonstration facilities are instrumental in developing the future-proofing of products, technologies, and services. RISE Research Institutes of Sweden is fully owned by the Swedish state. www.ri.se

Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner. I internationell samverkan, med akademi, näringsliv och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. RISE 2 200 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. Vi erbjuder ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra produkter, tekniker och tjänster. RISE Research Institutes of Sweden ägs av svenska staten. www.ri.se

The RISE institutes Innventia, SP, and Swedish ICT have merged in order to become a stronger research and innovation partner. Through our international collaboration programmes with academia, industry, and the public sector, we ensure the competitiveness of the Swedish business community on an international level and contribute to a sustainable society. Our 2,200 employees support and promote all manner of innovative processes, and our roughly 100 testbeds and demonstration facilities are instrumental in developing the future-proofing of products, technologies, and services. RISE Research Institutes of Sweden is fully owned by the Swedish state. www.ri.se