Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR

Risk att boende på kvinnojour röjs på nätet

Pressmeddelande   •   Aug 12, 2013 21:54 CEST

På söktjänsten Ratsit går det att hitta personer som angivit en kvinnojour som sin tillfälliga adress. Posten, myndigheter och kvinnojourerna har ansvar för säker adressändring. Det handlar troligtvis om ett fåtal personer som inte har sekretessmarkering och som gjort någon typ av tillfällig adressändring eller eftersändning till kvinnojouren på ett osäkert sätt. Den som flytt en våldsam relation riskerar att utsättas för hot och till och med livsfara. Även om Ratsit inte har begått fel enligt lagen har de ett etiskt ansvar och bör plocka bort de uppgifter som rör boende på kvinnojourer. 

Vi har märkt att kännedomen om hur en säker adressändring görs är låg till och med hos Posten själva, trots att de har en sådan tjänst ("Skyddad adress på Posten"). Dessutom är tjänsten dyr för den enskilda kvinnan. Det är allvarligt att avsaknaden av ett enkelt och säkert sätt att hantera sin post under tiden på jouren kan leda till att vistelseplatsen röjs. Dock vill vi understryka att det i de allra flesta fall fungerar bra.

Kvinnojourerna har alltid den våldsutsatta kvinnans säkerhet i fokus och löser de boendens posthantering på olika sätt beroende på lokala förutsättningar. Mycket beror på hur villig myndighetspersonal är att skapa särskilda lösningar. Samt på vilka tjänster som finns på det lokala postkontoret. 

SKR tittar just nu på vilka omständigheter som gjort att ett antal personer oavsiktligt blivit sökbara och hur det kan undvikas. Posten, myndigheter såväl som kvinnojourerna har ett ansvar att upplysa kring säker adressändring och alternativa lösningar.


Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund (SKR) samlar över 100 kvinnojourertjejjourer och andra idéburna stödverksamheter som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet.

För intervjuer och kommentarer kontakta: 
SKR:s förbundsordförande Carina Ohlsson, carina.ohlsson@kvinnojouren.se, tel: 070-343 96 30.
SKR:s förbundssekreterare Lotta Sonemalm, lotta.sonemalm@kvinnojouren.se, tel: 08-642 64 01, 0723-20 78 11.

För frågor och research kontakta: SKR:s pressekreterare Emma Söderström, emma.soderstrom@kvinnojouren.se, tel: 08-642 64 01, 0733-26082

Besök oss gärna på www.kvinnojouren.se