Civil Rights Defenders

Risk att fler avvisas till tortyr

Pressmeddelande   •   Dec 21, 2009 12:00 CET

Det är nu åtta år sedan den dåvarande socialdemokratiska regeringen avvisade Ahmed Agiza och Mohammed Alzery till Egypten. Avvisningarna har kritiserats av såväl FN:s kommitté mot tortyr som FN:s kommitté för mänskliga rättigheter.

Vi anser att riksdagen bör tillsätta en kommission med rätt att höra de inblandade under sanningsplikt och ta initiativ till en ny utredning med direktiv att alla säkerhetsärenden avgörs i domstol som sista instans och särskilt utreda möjligheten att den instansen blir Högsta Domstolen. Vi kräver också att Ahmed Agiza och Mohammed Alzery ges uppehållstillstånd. Läs mer på SvD Brännpunkt.

Om Civil Rights Defenders

Civil Rights Defenders är en internationell människorättsorganisation med säte i Sverige. Vi försvarar människors medborgerliga och politiska rättigheter och stärker utsatta människorättsförsvarare.

Tillsammans med ett hundratal partnerorganisationer varje år granskar vi statsmakten. Vi driver rättsprocesser och skapar opinion för att påverka beslutsfattare, förändra lagstiftning och förändra majoritetssamhällets attityder.

Civil Rights Defenders bildades 1982 och hette då Svenska Helsingforskommittén för mänskliga rättigheter. I september 2009 bytte vi namn till Civil Rights Defenders.