SEKO, facket för service och kommunikation

Risk att svenska färjesjöfarten försvinner

Pressmeddelande   •   Nov 20, 2006 13:23 CET

Danska subventioner hotar tusentals svenska jobb i svensk färjetrafik genom danska statens stöd till skriver fyra debattörer i en artikel i Dagens Nyheter 19 november. Undertecknare är bland andra Kenny Reinhold, ordförande i SEKO Sjöfolk.

Tusentals arbetstillfällen från Trelleborg till Göteborg kan gå förlorade. Samtidigt lever svenska anställda på de danska färjorna i en juridisk gråzon. Hundratals hotas av personlig konkurs och arbetslöshet.

”Nu behövs en konsekvent och framtidsinriktad sjöfartspolitik som ser till att hela sjöfartsnäringen kan fortleva. Det krävs att Sveriges regering skapar en hållbar lösning inom ramen för det beslut som EU fattat om stöd till sjöfarten. Svensk sjöfart behöver åtgärder som jämnar ut konkurrensläget gentemot fartyg i andra register med särskilda skattelättnader.”

Övriga undertecknare är den socialdemokratiske riksdagsledamoten Kent Härstedt, Christer Lindvall, vd i Sveriges fartygsbefälsförening och Leif Palm, ombudsman i Sjöbefälsförbundet.