Banverket

Risk för förseningar och inställda tåg i samband med kraftigt snöfall

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2010 08:45 CET

 

Banverket höjer återigen beredskapen i södra och mellersta Sverige under den kommande helgen och nästa vecka. Detta görs i och med att prognoserna pekar på kraftiga snöfall i dessa områden. Det innebär att enstaka tåg kan bli försenade samt att vissa tåg kan bli inställda. Resenärerna uppmanas vara extra uppmärksamma på skyltning och högtalarinformation.

Banverkets mål är att hålla järnvägstrafiken rullande hela tiden. Den högre beredskapen leder till ett mindre störningskänsligt järnvägsnät men samtidigt att kapaciteten begränsas något och att enstaka tåg ställs in på sträckor med mycket trafik. Den högre beredskapen innebär bland annat att underhållet av utvalda växlar i spåren prioriteras framför andra. Det innebär också att personalstyrkan hos Banverket och dess entreprenörer ökas.

Kontakt har tagits med järnvägsföretagens trafikledningar om planering av trafiken under de kommande dygnen. Utglesning i trafiken kommer sannolikt att ske, enligt principen att det är bättre att de tåg som går, går i tid än att alla står stilla. I detta arbete tas naturligtvis också hänsyn till den godstrafik som behöver komma fram.

Vi beklagar de olägenheter som de kommande dygnens snöande kan komma att medföra, och vi gör nu tillsammans med järnvägsföretagen allt vad vi kan för att upprätthålla en fungerande trafik, omständigheterna till trots.

För information om en viss tågavgång hänvisar vi till respektive järnvägsföretag alternativt till trafikinformationen på www.banverket.se.

Banverkets presstjänst
0774-410 910

Banverket är myndigheten som har det övergripande ansvaret för järnvägen. Vi lägger grunden för en säker, prisvärd och miljöanpassad järnvägstrafik, och utvecklar järnvägen med fokus på säkerhet och konkurrenskraft.