SYNA AB

Risk för fortsatt ökade konkurser under hösten

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2010 13:45 CEST

Antalet utslag i mål om betalningsförelägganden låg i september på den näst högsta nivån hittills i år. Den iakttagelse som vi tidigare har gjort att ökade BF leder till ökade konkurser har besannats. Vi har sett en stadig uppgång av antalet BF under 2010 som nu i september har resulterat i ökade konkurser. Om utvecklingen fortsätter är risken stor att vi får se ytterligare ökning under hösten.

I riket som helhet ligger antalet BF på en lägre nivå än under krisåret 2009, men fortfarande på höga nivåer. Om man jämför med samma period 2008 ser vi en kraftig ökning.

Ett utslag i mål om BF en allvarlig betalningsanmärkning och en signal om att företaget har ekonomiska problem. De flesta företagare skulle inte försätta sig i situationen om de har andra alternativ.

- Vi ligger på lägre nivåer än 2009 vilket är positivt, men vi har sett en uppåtgående trend av antalet betalningsförelägganden under hela 2010. Det har kulminerat i en ökning av antalet konkurser nu i september. Om utvecklingen fortsätter och företagen inte klarar av att betala sina räkningar, så är risken stor att konkurserna ökar ännu mer under hösten säger Harald Stjerna, informationsansvarig på kreditupplysningsföretaget Syna

Kreditupplysningsföretaget Syna mäter och publicerar varje månad antalet utslag i mål om betalningsföreläggande. Utvecklingen av antalet utslag i mål om betalningsföreläggande ger en bra fingervisning om en aspekt av de svenska företagens ekonomiska situation, nämligen deras förmåga att betala sina räkningar. Kraftiga ökningar av antalet betalningsförelägganden leder till fortsatta ekonomiska problem för både företagen som inte betalar sina fakturor, men givetvis också för de företag som inte får betalt.

Syna är Sveriges äldsta kreditupplysningsföretag och har sedan 1947 levererat kredit- och marknadsinformation till företag, myndigheter och statliga verk.

För ytterligare information och statistik för respektive län kontakta:

Harald Stjerna informationsansvarig på kreditupplysningsföretaget Syna

harald.stjerna@syna.se

Mobil 0702-338297

Direkt 040-258539

Växel 040-258500

Syna AB är Sveriges äldsta kreditupplysningsföretag och har sedan 1947 tillhandahållit kreditupplysningar och annan information avsedd för affärsverksamhet. Vi tillhandahåller information till alla sorters företag samt statliga myndigheter och verk.