Ledarna

Risk för framtida chefsbrist

Pressmeddelande   •   Aug 14, 2003 09:10 CEST

Lågkonjunkturen drabbar även chefsjobben. Antalet nya chefer minskar kraftigt. Det framgår av Ledarnas Chefsbarometer 2003, en undersökning om chefers situation i arbetslivet.
- Vi riskerar att få en stor brist på chefer, varnar Ledarnas ordförande Björn Bergman. Andelen som har varit chef kortare tid än två år har minskat från 13 procent till 8 procent sedan förra årets upplaga av Ledarnas Chefsbarometer. Förklaringar kan vara att färre nya chefer tillsatts och att nya chefer har fått lämna sina uppdrag.
- Inte förvånande men en klar varningssignal när många kompetenta och erfarna chefer i näringslivet och i offentlig verksamhet går i pension den kommande tioårsperioden, säger Ledarnas ordförande Björn Bergman. Bakom undersökningen står Sveriges chefsorganisation Ledarna och Temo. Intervjuerna är genomförda med 400 utvalda personer i chefsbefattningar på olika nivåer inom offentlig och privat sektor.
- Urvalsmetoden och resultaten ger en representativ bild av vilka attityder den svenske chefen har och hur chefernas situation i arbetslivet ser ut, säger Arne Modig projektansvarig på Temo. Några övriga resultat i årets undersökning:
8 av 10 chefer anser sig ha balans mellan arbete och fritid
8 av 10 chefer känner att de har bra stöd från sin närmaste chef
8 av 10 chefer förhandlar själv om sin lön

Ledarnas Chefsbarometer 2003 finns i pressrummet på www.ledarna.se. Kontakta annars Ledarna på 020-87 11 11.

För ytterligare information kontakta:
Björn Bergman, ordförande Ledarna, 08-598 99 122 eller 0705-90 15 94 bjorn.bergman@ledarna.se

Per Hedelin, verkställande chef Ledarna, 0705-65 78 08 per.hedelin@ledarna.se

Olle Hernborg, marknadsanalytiker Ledarna, 08-598 99 186 eller 0703-60 33 60 olle.hernborg@ledarna.se