Brandskyddsföreningen

Risk för gräsbränder

Pressmeddelande   •   Apr 01, 2009 14:02 CEST

Nu har säsongen för gräsbränder kommit igång. Fjolårsgräset torkar upp och risken för att det ska börja brinna ökar.
- Man ska vara försiktig när man eldar utomhus såhär års, säger Peter Svensson, brandingenjör, Brandskyddsföreningen.
- Det är viktigt att man har full kontroll över elden och man måste ha möjlighet att släcka vid behov.

Solsken och värme gör att risken för gräsbränder nu ökar successivt. Därför är det viktigt att man iakttar försiktighet när man eldar. Riskerna är än så länge störst i Götaland och delar av Svealand men större delar av landet blir berörda vartefter våren rör sig norrut.
Hör med kommunen vilka regler som gäller för utomhuseldning där du bor. I en del kommuner är det endast tillåtet att elda under vissa veckor på året. På SMHI:s hemsida www.smhi.se kan man se hur brandriskprognosen ser ut i alla delar av landet.
Tips för utomhuseldare:

  • Se till att du har fungerande släckutrustning; slang med påkopplat vatten och spadar, ruskor, krattor och liknande.
• Lämna aldrig elden utan bevakning och ha mobiltelefon till hands så att du kan larma räddningstjänsten om något börjar gå fel.
• Elda minst tio meter från byggnader och sådant som kan komma till skada. Vattna en skyddszon på två meter kring den yta som ska brännas.
  • Elda aldrig på berghällar. De kan spricka.
  • Elda bara grenar, kvistar och ris. Löv bör komposteras. Annat avfall ska lämnas till kommunens miljöstationer.
• Elda inte allt på en gång. Bränn lite i taget. Då blir strålningsvärmen inte så hög och spridningsrisken minskar. Det blir också mindre rök och elden är lättare att släcka.
  • För lantbruk där stora ytor ska brännas av krävs ett skyddsavstånd på 75 meter till byggnader.
• Bevaka så länge det finns risk att elden kan sprida sig. Kontrollera noga att ingen glöd finns kvar. Vattendränk askhögen. Kontrollera platsen efter några timmar.
  • Är du osäker ring, till räddningstjänsten och be om råd.

 

För mer information kontakta:
Peter Svensson, brandingenjör 08-588 475 10, 076-811 75 10
Suzanne Weigl, pressekreterare 08-588 475 19, 070-374 75 19
Brandtekniker i pressjour 08-588 474 77


Brandskyddsföreningen är en medlemsorganisation som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Genom information och utbildning hjälper vi människor, företag och organisationer att ta eget ansvar för sitt brandskydd.