Finansförbundet

Risk för konflikt i bankerna

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2011 12:06 CET

Pressmeddelande

2011-02-18

RISK FÖR KONFLIKT I FINANSBRANSCHEN

 Finansförbundet har förhandlat sedan oktober 2010 med Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation, BAO, om löner och anställningsvillkor för 30 000 medlemmar inom bank och finans. Avtalet löpte ut vid årsskiftet och har förlängts sedan dess. Finansförbundet konstaterar nu att det inte går att komma överens om ett nytt avtal.

-   Vi var beredda att förhandla vidare men arbetsgivarna var inte villiga att göra avkall på sina ursprungsyrkanden, säger Ulrika Boëthius, Finansförbundets förhandlingsledare och förbundets förste vice ordförande.

-   Med den omedgörlighet vi möter från arbetsgivarhåll ser vi oss tvingade att säga upp avtalet och förbereda ett eventuellt konfliktvarsel. Detta skulle i så fall kunna träda i kraft tidigast den 5 mars.

 -  Bankernas vinster 2010 blev över 50 miljarder kronor – efter kreditförluster och skatter. En löneökning på 3 procent för medlemmarna i Finansförbundet skulle kosta ca 600 miljoner kronor

-  Mot bakgrund av det ansvar Finansförbundets medlemmar tagit under hela finanskrisen, inte minst i den förra avtalsrörelsen, och de resultat de svenska bankerna åter visar kunde vi förvänta oss en större vilja att garantera varje medlem en löneökning för bibehållen köpkraft.

 FINANSFÖRBUNDET

Ulrika Boëthius, 1.e vice ordförande.   070 - 345 30 94

Mikael Nyström, 2:e vice ordförande.  0730 – 23 36 71

Leif Karlsson, informationschef.  070-130 310