Medborgarnas forum i Borgholms kommun

Risk för ny cirkus i Borgholm ikväll med utvisning och polishandräckning mot webb-sändande ledamot

Pressmeddelande   •   Jun 17, 2013 11:56 CEST

Borgholms kommun införde 2011 att kommunfullmäktiges sammanträden skulle direktsändas på webben. Medborgarna kunde därmed följa sammanträdena hemma vid sid sina datorer via en länk på kommunens hemsida www.borgholm.se
 
Alla politiker uppskattade dock inte att bli "sedda" på detta vis och under hänvisning till att "kommunen behövde spara" upphörde dessa sändningar fr oi m maj månad 2013.
 
Företrädaren för oppositionen i kommunen Per Lublin (ledamot i kommunfullmäktige för Ölandspartiet), som för övrigt var den som en gång i tiden genom en motion tog initiativet till att kommunen skulle anordna webbsändning av kommunfullmäktigemötena, utannonserade då att han skulle anordna egna direktsändningar från samtliga offentliga kommunfullmäktigesammanträden via en länk på sin blogg www.kommun.just.nu.
 
Då Per Lublin anlände till kommunfullmäktiges majsammanträde (den 20/5) i akt och mening att direktsända mötet som han själv skulle deltaga i och placerade sändningsutrustning på sin bänk blev han av ordföranden Jan Erici tillsagd att plocka ner utrustningen (en miniatyrdator). Per Lublin vägrade att göra detta utan började sända med hänvisning till offentlighetsprincipen. Detta ledde till att mötet efter viss överläggning ställdes in och blev uppskjutet till veckan därefter. Ledamöterna fick åka hem igen efter att ha ätit upp de smörgåsar som var avsedda för den kaffepaus som annars brukar äga rum efter en cirka en och en halv timme.
 
I mellantiden var det meningen huruvida direktsändning från kommunfullmäktige behövde tillstånd eller inte skulle undersökas.
 
Medborgarnas forum i Borgholms kommun bildades med Per Lublin som avsvarig utgivare och registrerades den 27 maj för TV-verksamhet, varigenom de lagliga kraven var uppfyllda för fortsatta direktsändningar.
 
När kommunfullmäktige åter skulle sammanträda (den 27/5) med det uppskjutna mötet började Per Lublin åter direktsända från sin plats i fullmäktigesalen (denna gång med mobiltelefon). Åter blev han tuillsagd av ordföranden Jan Erici att "plocka ner utrustningen" och "sluta filma". Per Lublin fortsatte att hålla upp mobiltelefonen och direktsända. Ordföranden förklarade då Per Lublin. Per Lublin satt kvar ipå sin plats och fortsatte sända på samma sätt. Ordförande ajournerade då mötet och tillkallade polis för avhysning av Per Lublin. Efter att polis anlänt och ledamoten Per Lublin tvingats lämna lokalen återupptogs mötet.

Per Lublin har därefter begärt laglighetsprövning av hela mötet för brott mot offentlighetsprincipen.
 
Medborgarnas forum i Borgholms kommun står öppet för fortsatta direktsändningar av offentliga möten och Per Lublin avser att direktsända från samtliga kommunfullmäktigemöten med länk till sändningarna på sin blogg kommun.just.nu 

Ikväll är det dags för ett nytt kommunfullmäktigemöte i Borgholms stadshusd. Per Lublin kommer att sitta där på sin plats och direktsända från och med kl 18.15. I fullmäktigelokalen finns det plats för en handfull åhörare förutom press och media. Via en länk på www.kommun.just.nu kan hundratals följa fullmäktigedebatten ifall inte kommunfullmäktiges ordförande åter aujornerar mötet och tillkallar polis för att hindra denna utmärkta möjlighet för kommunmedborgarna att kunna följa debatten och se och höra vad deras politiker anser och hur de fattar beslut i viktiga frågor. 

Medborgarnas forum i Borgholms kommun är en plattform under uppbyggnad för öppen insyn i kommunala förehavanden

 

Nästa direktsändning från kommunfullmäktige i Borgholm startar idag måndag 17 juni kl 18.15 via nedanstående länk

http://bambuser.com/channel/Medborgarnas+forum+i+Borgholms+kommun