Socialdemokraterna i Stockholms län

Risk för nytt OPS-fiasko i landstinget!

Pressmeddelande   •   Sep 01, 2010 13:37 CEST

SL:s styrelseordförande Christer G Wennerholm (M) har utlovat att Spårväg City ska stå klar till maj 2011. Experterna på Stockholm stads trafikkontor slår däremot fast att spåren på Hamngatan inte kan dras vidare förrän 2024. Projektet har därmed i praktiken havererat. Trots detta har SL:s styrelse inte informerats. Nu kräver oppositionslandstingsrådet Lars Dahlberg(S) att Wennerholm kallar till extra styrelsesammanträde och redovisar vilka ekonomiska risker som landstinget nu står inför.

 

–   SL:s styrelse sammanträdde senast den 24:e augusti. Det här kan inte varit okända uppgifter för styrelsens ordförande. Ändå valde han att undanhålla informationen för styrelsen. Christer Wennerholm försöker till varje pris undvika en offentlig debatt om haveriet. Försöken att mörklägga haveriet måste stoppas, säger Lars Dahlberg, oppositionslandstingsråd för Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting och 2:e vice ordförande i SL.

 

-  Vi vill inte se ännu ett gigantiskt slöseri med skattebetalarnas pengar, liknande den cirkus som uppstod kring Nya Karolinska sjukhusets OPS-upphandling. Nu kräver vi korten på bordet, säger Lars Dahlberg.

 

- Den OPS-upphandling som nu genomförs har haft en annan tidsplan som grundförutsättning. Upphandlingen kommer nu antingen tvingas avbrytas eller bli orimligt dyr med tanke på de stora riskerna. Landstinget har gått i borgen för projektet med tre miljarder. Mot den bakgrunden måste styrelsen omedelbart få ta del av alla information. Jag kräver att ordförande kallar till ett extra styrelsesammanträde och redogör för dessa nya uppgifter och vilka ekonomiska risker som landstinget nu står inför, säger Lars Dahlberg.

Fakta:

”Det här ska gå snabbt från idé till verklighet. Vi vill ha spårvägen klar i maj 2011 när de mest intensiva arbetena med Citybanan vid T-centralen drar i gång, förklarar trafiklandstingsrådet Christer G Wennerholm (M)”. (DN 2008-06-04)

Presskontakt:

Malin Appelgren, pressekreterare, 070-737 41 64, malin.appelgren@politik.sll.se

www.socialdemokraterna.se/stockholm