SYNA AB

Risk för ökade konkurser

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2010 15:09 CET

Antalet utslag i mål om betalningsförelägganden låg i oktober på den högsta nivån hittills under 2010. I riket som helhet låg antalet BF endast 7% under samma period 2009. Ett utslag i mål om BF en allvarlig betalningsanmärkning och en signal om att företaget har ekonomiska problem.

Kraftiga ökningar av antalet utslag i mål om betalningsförelägganden leder till ökade konkurser och därför är en uppåtgående trend en varningssignal om att antalet konkurser kan komma att öka.

- Den uppåtgående trenden som vi har sett under 2010 fortsatte under oktober månad och vi ligger nu på höga nivåer igen. Det är anmärkningsvärt att så många företag fortfarande har problem att betala sina räkningar samtidigt som många verkar anse att den ekonomiska krisen är över, säger Harald Stjerna, informationsansvarig på kreditupplysningsföretaget Syna

Kreditupplysningsföretaget Syna mäter och publicerar varje månad antalet utslag i mål om betalningsföreläggande. Utvecklingen av antalet utslag i mål om betalningsföreläggande ger en bra fingervisning om en aspekt av de svenska företagens ekonomiska situation, nämligen deras förmåga att betala sina räkningar. Kraftiga ökningar av antalet betalningsförelägganden leder till fortsatta ekonomiska problem för både företagen som inte betalar sina fakturor, men givetvis också för de företag som inte får betalt.

Syna är Sveriges äldsta kreditupplysningsföretag och har sedan 1947 levererat kredit- och marknadsinformation till företag, myndigheter och statliga verk.

För ytterligare information och statistik för respektive län kontakta:

Harald Stjerna informationsansvarig på kreditupplysningsföretaget Syna

harald.stjerna@syna.se

Mobil 0702-338297

Direkt 040-258539

Växel 040-258500

Syna AB är Sveriges äldsta kreditupplysningsföretag och har sedan 1947 tillhandahållit kreditupplysningar och annan information avsedd för affärsverksamhet. Vi tillhandahåller information till alla sorters företag samt statliga myndigheter och verk.